Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
DSR EZ program / Re: EZ start
« Last post by glennf on September 05, 2017, 11:57:04 PM »
DSR-EZ snelstart procedure:
(voor aquarium zonder structurele problemen)

Loop deze stappen eerst door bij hoge nutrienten: http://dsrreefing.com/nutrients/

Installeer een power filter (hevel zoveel mogelijk vuil uit de bodem):
Installeer en kalibreer de doseerkanalen.
meet KH, Ca, PO4,NO3 om een indruk te krijgen van de waarden en start indien nodig met de basis doseringen
gebruik deze testen: http://dsrreefing.com/testkits/
gebruik de  DSR reference om ze te kalibreren: http://www.dsrreefing.com/supplements/#Reference
Start de basis dosering for EZCarbon (zoals vermeld op fles)
Start de basis dosering for EZBuffer  (zoals vermeld op fles)
Start de basis dosering for EZCalcium (zoals vermeld op fles)
meet (2)weekelijksen vul aan indien nodig
optimaliseer de waarden d.m.v. de doseringen

indien u start met erg hoge PO4/NO3 waarden  reinigt de zandboden grondig d.m.v. afhevelen.
gebruik een powerfilter: http://dsrreefing.com/powerfilter/
loop dit lijstje door: http://dsrreefing.com/nutrients/
voorkomt bacterie bloei: http://dsrreefing.com/bloom/
2
DSR EZ program / EZ start
« Last post by glennf on September 05, 2017, 11:12:50 PM »
DSR-EZ quickstart procedure:
(for reef tanks without structural problems)

First walk through the "high nutrients topic": http://dsrreefing.com/nutrients/

Install power filter (remove as much detritus as possible from sandbed):
Install and calibrate auto dosing units.
measure KH, Ca, PO4,NO3 to get insight of your parameters and  start baseline dosing when neccesary
use these testkits: http://dsrreefing.com/testkits/
and the DSR reference to verify them: http://www.dsrreefing.com/supplements/#Reference
Start the baseline dosing for EZCarbon (mentioned on container)
Start the baseline dosing for EZBuffer (mentioned on container)
Start the baseline dosing for EZCalcium (mentioned on container)
Do (bi)weekly measurements and top up if necessary.
Finetine  dosing to keep parameter steady

When starting DSR on a  system with very high PO4/NO3 make sure to siphon the sandbed,
use a powerfilter: http://dsrreefing.com/powerfilter/
and walk through this checklist: http://dsrreefing.com/nutrients/
to prevent bacteria bloom: http://dsrreefing.com/bloom/
3
DSR Supplements / MOVED: DSR Reference
« Last post by glennf on September 02, 2017, 01:24:36 PM »
4
DSR FAQ / Re: DSR kickstart procedure
« Last post by glennf on September 02, 2017, 09:13:20 AM »
Lees ook dit PDF bestand die is opgesteld door een startende DSR gebruiker.

http://dsrreefing.nl/forum/index.php?topic=769.msg2828.msg#2828
5
DSR Supplements / Re: DSR PH+, gebalanceerde KH toevoeging met PH stabiliser
« Last post by glennf on August 26, 2017, 09:38:17 AM »
Als ik van KH+ overstap op PH+ kan ik dan gewoon de dosering halveren?
Ja
6
DSR Supplements / Re: DSR PH+, gebalanceerde KH toevoeging met PH stabiliser
« Last post by Remcos on August 17, 2017, 08:18:07 PM »
Als ik van KH+ overstap op PH+ kan ik dan gewoon de dosering halveren?
7
DSR FAQ / Re: Nutrients dosing in DSR, PO4/NO3 relation to corals
« Last post by admin on August 09, 2017, 05:08:44 AM »
Hi, ryan.
Welcome to the DSR forum.

If you have a high nutrient problem you apply  Fe and/or CarbonVS.
Fe+ against Phosphate
CarbonVS against  Nitrate.

You dose up until the result is reached

For Fe is this calculator
www.DSRreefing.com/Fepluscalc

For CarbonVS is this calculator: www.DSRreefing.com/CarbonVS

When high nutrients are under control you gradually reduce dosing (30% bi-weekly), untill the nutrients are at a steady level or you reached the minimum dosing (Fe/CarbonVS).

YES... you always keep dosing Fe/CarbonVS because it provide the stability we value very much in DSR.

PO4/NO3 Deficiency may be manually administered for a while. Once a  structural deficiency is established you may apply a dosing unit to do this.

The sense of applying both baseline dosing Fe/CarbonVS and PO4 and/or NO3 at the same time is  to maintain FeTrace levels and keeping bacteria happy. Both provide stability for the reef system .
8
DSR EZ program / Doseren EZ supplementen
« Last post by admin on August 07, 2017, 06:30:51 AM »
Doseren altijd in de stroming. bv bij uitstroom van de afschuimer.
EZCarbon mag overdag in 1-3 dosering
EZbuffer verspreiden over  6-20 doseringen en het liefst ook gedurende de nacht (dit houd de ph stabieler)
- Calcium kan in 3-6 doseringen per dag liefst tijdens de licht periode
- Dosering kan prima met 5 minuten verschil mits er genoeg stroming is.
Ik hou zelf voor EZBuffer de oneven uren aan en de EZCalcium de even uren.
EZTrace mag zelfs gelijktijdig gedoseerd worden met andere producten.
9
DSR FAQ / Re: Nutrients dosing in DSR, PO4/NO3 relation to corals
« Last post by ryantm2001 on August 05, 2017, 08:25:25 AM »
Hi Glenn,

    Just so I'm clear:

This line:

"Also, reductions must first be gradually reduced / removed. These include phosphate remover, nitrate remover, biopellets, carbon sources, etc."

Are you advocating/performing complete removal of carbon dosing prior to adding in NO3 to get levels to 2.5 ppm, or finding a carbon level in DSR in conjunction with dosing NO3?

Thanks in Advance,

Tom
10
DSR FAQ / Re: Bijstellen waarden
« Last post by admin on August 01, 2017, 11:22:52 PM »
het staat erbij wat je max per dag mag verhogen
zie het linker kolom
Pages: [1] 2 3 ... 10