• Welcome to DSR Reefing - Reference forum for the DSR Method.. Please login or sign up.
 
July 05, 2020, 02:53:20 pm

News:

Unlogical names will be denied acces. Check your mail/spambox!


never automatic dose supplements before establishing stable readings

Started by glennf, February 16, 2014, 02:38:44 pm

Previous topic - Next topic

glennf

ENG

To prevent overdosing you may never use the correction dose for daily dosing !
this rule apply for all stuff you dose !

After topping up the measured paramters with the DSR calculator, you can start daily dosing to compensate for consumption.
a rough guideline is to use 1/10 of a correction as daily dose, especially in the beginning always measure after every maximum dosing is reach.

Always watch you live stock, and don't blindly rely on the test (especially if the test is new to you.)
test kit can have "batch faults".

All stuff dosed into the system have a buffering capacity, so i may seem at fists the dosing don't work, but the buffer is being build. (because of depletion this buffer was exhausted)
this delay is especially for stuff like iodine,PO4, Sr, Boron and even Mg (seldom) seems to have that.

to be save always measure when you have dose 1 time the maximum dosing (starting from the measured level). until you have a stable reading. This "could be" the long term consumption.

Note :
Some elements have a delayed reaction, because they get absorbed of are building a buffer ( iodide, Iron, Strontium and Phosphate).  For those elements you can apply the 10% daily dosing rule, after weekly measurement you can adjust the parameters. (Never go higher than the 10% daily dosing, or you will for sure overshoot)
Consumption for the other elements are straight forward and can be determined with the 4-7 day measurements. (Kh, Ca, Mg, NO3).

when lowering PO4, Sr, and  B the opposite apply. It leak back from the buffer medium. So use this information to your advantage.


=======================================

NL

Om over doseren te voorkomen nooit de berekende correctie dosering gebruiken om dagelijks te doseren.
Dit geld voor alles wat je doseer !

Nadat je d.m.v. de calculator de waarde op peil heb gebracht, kan je het verbruik gaan compenseren.
Een ruwe leidraad is dat je 10% van je correctie dosering gebruikt als dagelijks dosering, echter vooral in de aanloop periode na elke gedoseerd maximale dosis een meting verrichten.

Let altijd op het gedrag van je dieren, als je verandering ziet of vreemd gedrag direct stoppen met doseren. in het geval je  per abuis een overdosering gedaan heb (of vermoed) direct een grote (minimaal 50%) waterwissel doen.  Vertrouw niet blind op de test setjes , zeker niet als het een is  en je er onbekend mee bent.

Alle mineralen die gedoseerd worden hebben min of meer een buffer werking, hier lijk het in de eerste instantie dat je niks terug meet van je gedoseerde stoffen. Bij langdurig niet doseren van bepaalde stoffen raak het uitgeput en word de buffer aangesproken. Bij het aanvullen van het  tekort en word  De buffer word opgebouwd, het word gebonden aan andere (vaste) stoffen en dus niet meetbaar. Hierdoor ontstaat er een vertraging in het meetbaar resultaat.
vooral stoffen als PO4, Strontium, Boor, en soms Magnesium vertonen dit effect heel sterk

Daarom is het veiliger in de aanloop fase altijd na te meten als je 1x de maximale dosering overschreden heb. Dit doe je tot dat je een stabiele meting krijgt. Nu kan het werkelijk verbruik bepaald worden.

Opmerking:
Bij "lastige" stoffen die snel binden of reageren, of een buffer opbouwen zoals jodide, ijzer, strontium en fosfaat kan je de 10% dag doseer regel toepassen, om dan bij de wekelijkse meting nogmaals bij te sturen, deze stoffen reageren met een vertraging. (nooit hoger gaan dan de 10% dagelijkse dosering, anders schiet het door als het eenmaal op peil is.)
De andere stoffen zijn rechtoe rechtaan te bepalen met de 4-7 dagen meet intervallen. (Kh, Ca, Mg, NO3).

Als je PO4, Strontium, en Boor wens te verlagen geld dezelfde vertraging, het lekt terug in het systeem uit de opgeslagen buffer. Gebruik die informatie bij het verlagen van deze waarden in je voordeel.


glennf

De stoffen die in aanmerking komen voor automatisch doseren zijn:
KH
Calcium
jodide
Fe+ (als fosfaat verwijderaar)
CarbonVS (als nitraat verwijderaar)
Strontium.

Alle andere stoffen kunnen in principe met de reguliere meet ronde  gecorrigeerd worden, omdat het verbruik (eenmaal op peil gebracht) minimaal is.

In principe  heb je aan 6 doseer kanalen genoeg. Mocht blijken dat je fosfaat en nitraat wenst te doseren  kan dit in plaats van de  toegekende Fe+ en CarbonVS kanalen.

greetings, GlennF