• Welcome to DSR Reefing - Reference/support forum for the DSR Method.. Please login or sign up.
 

GlennF 1500L Reef running on the DSR Method ( Tank Zero )

Started by glennf, November 13, 2013, 04:29:00 am

Previous topic - Next topic

glennf

De Rode Acropora Formosa
Meestal poepbruin en lastig op kleur te krijgen.

Maar onder de juiste omstandigheden een prachtig koraaltje met potentie.

glennf

It is bulbs replacement day on my EZ550reef!
Replacment of the 6x T5 bulbs should have been done long ago.
4x were 9.5 months old
2x were 14 months old
I saw the colors of the corals on the bottom slowly deteriorate for 3 months. In accordance with the requirement to replace the lamps every 6 months at SPS corals.
While we're at that i also took some top-down pictures


Het is lampen vervang dag voor de EZ550reef!
Het vervangen van de 6x T5 lampen hadden al lang geleden moeten gebeuren.
4x waren 9,5 maand oud
2x waren 14 maanden oud
Ik zag de kleuren van de stekken op de bodem al een 3 maanden langzaam achteruit gaan.  Conform de vereiste om bij SPS koralen de lampen om de  6 maanden te vervangen.



happy DSR reefer

glennf

While we're at it why not take a few TOPDOWN pictures with the COB LED.

Als we dan toch lampen aan het vervangen zijn  ff  een paar TOPDOWN foto's met de COB led maken.

happy DSR reefer


glennf

It has been a while since i did a  movie, so here we go:

https://youtu.be/6bC37-pGDcU

happy DSR reefer


glennf

if you don't know better corals do look  like fake artefacts.
They are so beautiful and unreal at their full glory.
That's why is switched to saltwater aquariums in back in  2004 after a lifetime with freshwater tanks.

De Koralen lijken wel nep artefacten. Het is een ware explosie van kleur en groeivormen, daarom ben ik na een hele "carriere" van zoetwater overgestap naar zout in 2004.




happy DSR reefer

glennf

Another set op top down pictures
The coral are interweaved into each other.
By letting them sort it oit themselves you get a very natural look.

Nog een serie  top-down foto's
Het koraal is in elkaar verweven.
Door ze het zelf te laten uitvechten, krijg je een rif met  heel natuurlijke uitstraling.

happy DSR reefer

glennf


glennf

Na 4 jaar zonder wissels werken en dit resultaat bereiken is niet slecht.

Het op lange termijn vasthouden van een mooi resultaat is niet voor iedereen weggelegd.
Het vraag om discipline maar vooral om een stukje kennis.

Vaak denk men dat bij een mooi aquarium veel werk gemoeid is.
Het tegendeel is zelfs waar....
Als je dagelijks aan je aquarium klooit, hobbelt je in feite achter de feiten aan. Dan is het tijd voor rust en om goed na te denken wat je wilt bereiken.

Juist door doordacht te werk te gaan heb je stabiliteit, continuiteit en is het onderhoud minimaal. Hierdoor floreren de koralen uiteindelijk.


happy DSR reefer

glennf

Just another set of pictures.
Enjoy!


happy DSR reefer


glennf

A picture speaks a thousand words, enjoy

Een foto zegt meer dan duizend woorden
Hier zijn er en paar. Geniet ze!



happy DSR reefer


happy DSR reefer


glennf

I love these beauty's

Enkele jeweeltjes om van te genieten.


happy DSR reefer


glennf

I was quite annoyed bij the histrix
To much work cleaning the front window also space, flow and light limitation due to this massive coral.
It was time for a small rescape.

Ik was de histrix meer dan zat.
Tijd voor een rescape.....


happy DSR reefer


glennf

A few more pictures of the EZ550reef

We gewoon weer verder met legio mooie plaagjes  van de  EZ550reef





glennf


How fast do coral grow?
In this timelime you can see how a small frag of the staghorn coral has grown up to the surface, cut down and again grew back to the surface within a few months.


Serieuze groei
Van 2cm stek tot de oppervlakte gegroeid, gesnoeid, weer gegroeid en weer gesnoeid.

happy DSR reefer


BertVerhegge

Quote from: glennf on December 17, 2013, 12:45:45 pm
Besides the manual feeding there are 2 feeding timers filled with SPS and LPS food
Each timer can feed twice per 24hours
the fist feed at 6:00 and 18:00
the second feed at 0:00 and 12:00
besides that is is possible to feed randomly bij pressing a button.




Dag Glenn,

Wat geeft u dan precies dagelijks als SPS en LPS voeding?
Het is niet echt duidelijk op te maken op de foto.