Author Topic: What is a power filter ?  (Read 19444 times)

Offline admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • Posts: 428
 • Karma: +2/-3
  • View Profile
Re: What is a power filter ?
« Reply #15 on: July 09, 2016, 09:52:25 AM »
Tip:

Blijft wel een powerfilter en goede stroming gebruiken, om te voorkomen dat door "intensief gebruik" van Fe+ als fosfaat verlager er op den duur neerslag in de bodem ontstaat.
Het gebruiken van de "halve methode" kan problemen met zich meebrengen. b.v. cyano en/of een  bodem met bruine smurrie.
Zover mag het nooit komen, want de powerfilter voorkomt dat !

Happy Reefing, GlennF.
« Last Edit: July 09, 2016, 09:54:00 AM by admin »

Offline admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • Posts: 428
 • Karma: +2/-3
  • View Profile
Re: What is a power filter ?
« Reply #16 on: July 22, 2016, 07:00:14 PM »
I use these....


Happy Reefing, GlennF.


Offline admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • Posts: 428
 • Karma: +2/-3
  • View Profile
Re: What is a power filter ?
« Reply #17 on: November 07, 2016, 06:24:52 PM »
Verschillende manieren van de powerfilter toepassen:

1- Op de opvoerpomp  als ik het aquarium echt helder wil.
2- Op een aparte pomp in het aquarium, bij plagen en teveel detritus opbouw
3- als extra pomp in de sump als ik het gecontroleerd wil kunnen kunnen aansturen/uitzetten bij het voeren van mijn haarsterren.

Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk


Offline glennf

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1094
 • Karma: +26/-4
  • View Profile
Re: What is a power filter ?
« Reply #18 on: December 17, 2017, 06:33:13 PM »
On facebook:
How to replace filterwool on powerfilter.
Hoe vervang je de watten van een powerfilter?

https://www.facebook.com/groups/DutchSyntheticReefing/permalink/761070434091318/
« Last Edit: December 28, 2018, 07:14:04 PM by glennf »

Offline admin

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • Posts: 428
 • Karma: +2/-3
  • View Profile
Re: What is a power filter ?
« Reply #19 on: August 19, 2018, 11:14:05 PM »
De powerfilter is één van de fundamenten van mijn manier van aquarium houden. Nog voordat ik "het synthetisch aquarium project" gestart was en daarmee DSR, had ik de powerfilter al jaren in gebruik.

De powerfilter verwijderd alle zweefvuil uit het systeem en verkleint daarmee de risico dat deze gaat bezinken in de bodem of achter het gesteente. Het is essentïeel dat er voldoen gevarieerde stroming in het systeem aanwezig is om het vuil in suspensie te houden, zodat het kan worden uitgefilterd door de powerfilter.

Een goed werkende powerfilter kan zonder extra middelen een systeem kristal helder filteren mits de pomp die gebruikt wordt krachtig genoeg is en de watten lang genoeg blijven zitten als deze bijna verzadigd is. Doordat de watten verzadigd raakt, word gedurende die periode het fijn stof uit het waterkolom gehaald. Hierdoor oogt het water kristal helder.

Afhankelijk van het voer gedrag, bezetting en aanwezige vuil dient de watten tussen de 2 en maximaal 5 dagen verwijderd te worden.
Het gebruik van witte watten is aan te raden en het uitspoelen van nieuwe watten is verplicht anders zal door de aanwezige laag op de watten de afschuimer overactief gaan afschuimen met overstroming en water overlast als gevolg.

Dit zijn voorbeelden van powerfilters:

 
 

in de loop van jaren zijn door mij diverse soorten en uitvoeringen van watten filtering getest.. inclusief losse watten in de sump, watten in een apart compartiment, watten op stromingspompen, sponsen en combinaties met grof naar fijne compartimenten, alsmede gafzakken met of zonder watten.
Alles is er weer eruit gesloopt en de basis werk nog steeds het best .

Een sterke pomp met een geperforeerde klos en 3 lagen watten. Meer heb je niet nodig.
Ik verkoop niks, maar wens wel dan mensen die mijn methode gebruiken slagen. Dit is een essentieel onderdeel van het onderhoud.
Afwijkingen hierop geven ook een afwijkend resultaat, daarvan kan ik uit eigen ervaring spreken.


Omdat niet iedereen even handig is en zin heeft om te klussen, ben ik op zoek gegaan naar een commercieel verkrijgbaar product, waarmee een powerfilter eenvoudig te realiseren is.

Dit is de oplossing:
deze " aanzuigkorf buizen" zijn in diverse diameters gewoon via de groothandel te bestellen door de lfs. Mocht het een probleem zijn om ze te krijgen, stuur mij een pb dan zorg ik dat jou lfs de informatie krijgt waar deze leverbaar zijn. Ik lever ze zelf niet en ga ze ook niet leveren, omdat ik geen winkel bent en ook niet wil zijn.kijk ook hier voor optimale stroming in een rif:
http://dsrreefing.nl/forum/index.php?topic=15.0

TRANSLATION:
The power filter is one of the foundations of my way of aquarium keeping. Even before I started "the synthetic aquarium project" and with that DSR, I had the power filter in use for years.

The power filter removes all floating waste from the system and reduces the risk of it settling in the soil or behind the rock. It is essential that there is a varied flow in the system to keep the dirt in suspension so that it can be filtered out by the power filter.

A properly working power filter can filter a system crystal clear without additional resources, provided the pump used is strong enough and the cotton wool stays long enough when it is almost saturated. Because the cotton wool becomes saturated, during that period the particulate matter is removed from the water column. This makes the water crystal clear.

Depending on the feed behavior, occupation and dirt present, the cotton wool should be removed between 2 and 5 days.
The use of white cotton wool is advisable and the rinsing of new cotton wool is obligatory otherwise the skimmer will be overactively skimmed with flooding and water pollution as a result.

over the years I have tested various types and designs of cotton wool filtering ... including loose cotton in the sump, cotton wool in a separate compartment, cotton wool on flow pumps, sponges and combinations with coarse to fine compartments, as well as bags with or without cotton wool .
Everything has been removed and the basic work is still the best.

A strong pump with a perforated spool and 3 layers of cotton wool. You do not need more.
I do not sell anything, but I wish people who use my method succeed. This is an essential part of maintenance.
Deviations on this also give a deviating result, which I can speak from my own experience.

Because not everyone is just as handy and wants to do some work, I started looking for a commercially available product, with which a power filter can easily be realized.

This is the solution:
these "suction basket tubes" can be ordered in various diameters from the wholesalers through the lfs. If it is a problem to get them, send me a pb then I will make sure that you get the information where these are available. I do not deliver them myself and do not deliver them, because I am not a store and do not want to be.
« Last Edit: August 19, 2018, 11:17:41 PM by admin »

Offline glennf

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1094
 • Karma: +26/-4
  • View Profile
Re: What is a power filter ?
« Reply #20 on: December 28, 2018, 07:12:24 PM »
How to clean the powerfilters.
https://youtu.be/Q2e7mTuov3E

happy DSR reefer


Offline elroybok

 • Newbie
 • *
 • Posts: 1
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
Re: What is a power filter ?
« Reply #21 on: January 02, 2019, 01:06:27 PM »
Kan ik deze powerfilter overal halen incl aanzuigbuis ? Of alleen via de link compleet ?