• Welcome to DSR Reefing - Reference forum for the DSR Method.. Please login or sign up.
 
August 12, 2020, 02:01:40 am

News:

Unlogical names will be denied acces. Check your mail/spambox!


Problem solving - persisting high nutrients

Started by glennf, May 06, 2014, 06:49:17 pm

Previous topic - Next topic

glennf

May 06, 2014, 06:49:17 pm Last Edit: May 24, 2016, 08:18:13 am by admin
ENG

When you have persisting problems with high nutrients you should check the following list:

1: check if your skimmer has enough capacity and if it's working optimal as it's suppose to. Cleaning the skimmer at that moment is maybe a smart thing to do. Don't forget to clean the venturi as it get clogged up with chalk after a while. soaking it in cleaning vinegar and use a large size interdental brush to clean the inside of the venturi.
movie af a working skimmer: http://youtu.be/L9ttg276RCw

2: Check your RO device! Measure NO3 and PO4 of the RO water, because this should have 0,0ppm reading . i recommend to use a TDS measuring device at the output of the RO device. This gives you a good indication how your RO device is functioning (TDS should be 0). Periodic measurement of you RO water is no luxury (once in 6 months)==========================================

NL

Wanneer je aanhoudende problemen ondervind in het op een laag peil houden van je nutrients is het handig om het volgende lijstje na te lopen:

1: Evalueer je afschuimer en kijk of het voldoende bemeten is voor het toegekende taak en ook optimaal functioneert. Dit is het moment om de afschuimer uit elkaar te halen en deze grondig te reinigen met schoonmaakazijn. Vergeet daarbij de venturi niet omdat deze meestal verstop door verkalking. het inweken van de venturi met azijn en deze met een grote tanden rager schoonmaken is aan te raden.

Filmpje van een goed werkende afschuimer: http://youtu.be/L9ttg276RCw

2: Controleer je Osmose water op Nitraat en fosfaat, want dit moet 0,0ppm meten. Ik raad het gebruik van een TDS meter aan op de uitgang van je Osmose apparaat. Dit geef je een goede indicatie hoe je Osmose apparaat functioneert (dit hoort 0 ppm te zijn). Het periodiek meten van je osmose water is geen luxe (eens in de 6 maanden).

glennf

June 16, 2014, 11:39:48 am #1 Last Edit: December 08, 2014, 12:22:58 pm by glennf
De in/uit TDS meter aan de osmose toestel begint langzaam te bewijzen dat het de beste aankoop was.

Op 2/5/2014 heb ik de sediment, carbon en de vulling van de silicaat filter vervangen. Alles behalve de membraan (van12/10/2012).

Eerst had ik de TDS op de ingang en uitgang van de osmose toestel aangesloten. In de osmose apparaat ging 245 ppm en eruit kwam 0ppm.

Een week terug kreeg ik bij een experiment met zoutwater te maken met 1ppm nitraat die ik niet kon verklaren. Hierop ging ik de tds meter raadplegen. Hieruit bleek uit de uitgang water te komen met een oplopende TDS van 2-6ppm.

Daarop heb ik de TDS meter aangesloten na de membraan en na de silicaat filter.
Na de membraan kwam er 9ppm en na de silicaat filter 6ppm. Dat was dus foute boel.
Membraan en silicaat filter beide vervangen.
Daar kwam eerst uit de membraan 65ppm. Na een paar uren uit spoelen zakte dat naar 19ppm, maar kwam niet lager dan 14ppm. Daarop de silicaat filter gekoppeld en daar achter kwam 0ppm uit.
Prima zo dacht ik, maar 2 dagen later weer 2ppm op de uitgang van de silicaat filter

Bij nader beschouwing blijkt de hars van de silicaat filter niet vullend in de buis te liggen en had zich aan de bovenkant een kanaal gevormd waar het water onbehandeld doorheen ging.
Dit heb ik kunnen constateren, omdat de nieuwe silicaat filter een transparante buis had en horizontaal gemonteerd was.

Hierop heb ik de silicaat filter vertikaal gemonteerd en was het probleem van kanaal vorming opgelost. Nu komt er weer netjes 0ppm uit de silicaat filter.

Conclusie, silicaat en hars gevulde filters moet je vertikaal monteren en de oude membraan en silicaat filter zijn mogelijk nog prima in orde, die heb ik apart gezet als reserve.

Het hars in de DI filter gaat bij mij ~ 400 tot maximaal 1000 liter mee... dus wees daar alert op.

greetings, GlennF

glennf

December 05, 2014, 07:25:30 pm #2 Last Edit: December 25, 2014, 06:14:12 pm by glennf
Als voorgaande punten doorlopen zijn:
check of er veel zweefvuil of detritus ophoping in het systeem en de bodem zit.
Het beste is gelijk een power filter inzetten de de bodem met een extra pomp omwoelen.
Tevens is het raadzaam om de stroming te evalueren.

Zie de volgende topic hoe je een powerfilter maakt en toepast:
http://dsrreefing.nl/forum/index.php?topic=23.0

Hier zie je hoe je optimale stroming in een rif creert:
http://dsrreefing.nl/forum/index.php?topic=15.0

glennf

December 13, 2014, 02:39:41 pm #3 Last Edit: December 25, 2014, 06:10:53 pm by glennf
De volgende stap is hier: (toegepaste techniek in DSR)
http://dsrreefing.nl/forum/index.php?topic=454.0


greetings, GlennF

glennf

December 13, 2014, 03:22:39 pm #4 Last Edit: January 16, 2015, 02:15:06 am by glennf
Niet onbelangerijk is je voer gedrag en dieren bezetting.

Evalueer je voer gedrag en het soort voer wat je de bak aanbied.

Bij de introductie van NPS koralen of koralen die je al dan niet gericht gaat voeren. Breng je zelf al (te)veel afvalstoffen in de bak.

Bij nutrient problemen moet je dit soort koralen ook vermijden.

Voorbeelden zijn menella, diodogorgia, acalycigorgia, limara scraba


greetings, GlennF

glennf

Een aanvullende aanpak is zoveel mogelijk vuil uit het systeem te verwijderen door de procedure uit de Cyano thread toe te passen.

Lees hier:
http://dsrreefing.nl/forum/index.php?topic=470.msg1299#msg1299

Indien je alleen hoog nutrients heb, maar geen flap laat je de licht-uit procedure achterwege.
Evalueer in dat geval wel je verlichting ! Mogelijk heb je te weinig of verouderde verlichting.

greetings, GlennF

glennf

February 04, 2015, 11:05:13 am #6 Last Edit: February 04, 2015, 11:08:20 am by glennf
De steeds wederkeren vragen bij beginners zijn:

Hoe krijg ik mijn nitraat omlaag?
Hoe krijg ik mijn fosfaat omlaag?

Deze zijn niet zo makkelijk te beantwoorden, want je moet de oorzaak van de verhoging zien te achterhalen:

In hoofdlijnen loop je een aantal zaken af door de volgende vragen te beantwoorden:
- gebruik je de  juiste techniek?
- gebruik je de juiste testen?
- voer je niet teveel?
- ververs je genoeg of juist niet ? (N.v.t. bij DSR gebruikers)
- hoe lang heb je het probleem al ?
- wat doe je er nu aan?
- gebruik je de juiste middelen?
Door dit lijstje af te lopen kan je op het goede (denk) patroon gezet worden

Alleen als je zelf deze vragen kan/wilt beantwoorden en kan delen met ons, om een inzicht van de situatie te krijgen, kan je verder op weg worden geholpen.
Bij elk missende schakel word de kwaliteit van het advies ook minder.

Gebruik de DSR support protocol voor vragen:
http://dsrreefing.nl/forum/index.php?topic=16.0

greetings, GlennF

glennf

March 04, 2015, 10:55:32 am #7 Last Edit: May 01, 2015, 08:46:54 pm by glennf
Als al het voorgaande doorlopen is, kan je beginnen met het structureel aanpakken van fosfaat en nitraat.

Fosfaat met dagelijkse ijzer (Fe+) doseringen.
Lees hier:
http://dsrreefing.nl/forum/index.php?topic=406.msg890.msg#890

Nitraat met dagelijkse CarbonVS dosering.
Lees hier:
http://dsrreefing.nl/forum/index.php?topic=85.msg369.msg#369

Bij extreem hoge waarden is het zeker raadzaam eenmalig een grote (30-60%) wissel te toe te passen.  Hiermee krijg je een kleine voorsprong.


greetings, GlennF

admin

May 31, 2015, 11:15:57 pm #8 Last Edit: April 18, 2017, 09:37:01 am by glennf
Bij silicaat problemen moet ook de Osmose apparaat doorgelicht worden en moet je zorgen dat er 0 ppt uit de laatste trap van de osmose  apparaat komt.

Aanvulling:
Door de Ca,KH en NO3 van het osmose water te testen kan de kwaliteit hiervan bepaald worden.
Dit moet nagenoeg 0ppm zijn.

glennf

August 24, 2015, 11:06:24 am #9 Last Edit: May 24, 2016, 08:23:30 am by admin
Samenvatting:

Hoe om te gaan met hoog nutrients problemen in DSR.
hierbij wordt ervan uitgegaan dat wissels overbodig zijn en alleen als laatste nood ingreep word gebruikt.
===========================================================================

start -met het nalopen van alle waterwaarden die sterfte en problemen kunnen veroorzaken
de waarden dienen bij voorkeur binnen deze grenzen te blijven ! (dat is wat anders dan streefwaarden)
saliniteit zoutgehalte = 32-35ppt  (~1.0235)
PH = 7,7-8,3 (graadmeter van je aquarium)
KH = 7-9dKH (buffer van je PH)
Ca = 400-480ppm (onderdeel van je buffer)
Mg = 1200-1500 (veroorzaakt sterfte sps/lps  indien te laag)
PO4 = 0,04-0,1ppm  (een sleutelrol voor de kleuren en het welzijn van de koralen)
NO3 = 0,5ppm - 5ppm (een sleutelrol voor gezonde LPS koralen)
ook dient de T5 verlichting niet ouder te zijn dan 6 maanden!

Daarna loop je de volgende punten na:
1- check of er veel zweefvuil of detritus ophoping in het systeem en de bodem zit.
Het beste is gelijk een power filter inzetten de de bodem met een extra pomp omwoelen.
Zie de volgende topic hoe je een powerfilter maakt en toepast:
http://dsrreefing.nl/forum/index.php?topic=23.0

2- evalueer het stromings patroon in je aquarium
Het liefts wil je een gevarieeerd stroming om dooie hoeken te voorkomen en het vuil in suspensie te houden.
Hier zie je hoe je optimale stroming in een rif creert:
http://dsrreefing.nl/forum/index.php?topic=15.0

3- evalueer je vissen/dieren bestand
het houden/voeren van grote vissen, anthiassen, NPS koralen zijn vaak een aanleiding tot verhoogde nutrients problemen

4- evalueer je voer gedrag en het soort voer dat je gebruikt (uitspoelen van diepvries voer is dan aan te raden.
Elk aquarium met bij behorenden techniek/bezetting heeft een plafond wat je kan voeren. Het dagelijks bijvoeren van koralen is niet noodzakelijk!

5- gebruik je de juiste testen ?
PO4 = Redsea, Elos, Hanna723
NO3 = Salifert NO3
Deze testen zijn goed bevonden en worden steeds geevalueerd door de dsr gebruikers.
zie ook de andere geadviseerde testen: http://dsrreefing.nl/forum/index.php?topic=139.msg1503#msg1503

6- Evalueer je afschuimer en kijk of het voldoende bemeten is voor het toegekende taak en ook optimaal functioneert. Dit is het
moment om de afschuimer uit elkaar te halen en deze grondig te reinigen met schoonmaakazijn. Vergeet daarbij de venturi niet
omdat deze meestal verstop door verkalking. het inweken van de venturi met azijn en deze met een grote tanden rager schoonmaken is aan te raden.
Filmpje van een goed werkende afschuimer: http://youtu.be/L9ttg276RCw

7- Controleer je Osmose water op Nitraat en fosfaat, want dit moet 0,0ppm meten. Ik raad het gebruik van een TDS meter aan op de uitgang van je Osmose apparaat. Dit geef je een goede indicatie hoe je Osmose apparaat functioneert (dit hoort 0 ppt te zijn). Het periodiek meten van je osmose water is geen luxe (eens in de 6 maanden). Lees ook minimaal 1x per maand je TDS meter uit en vervang de DI hars als deze waarde oploopt.

8- de juiste techniek gebruiken
wat heb je nodig: Aquarium met sump, goede afschuimer, stromingspompen(3punts), fijne zand (0,5-1mm) en beperkt inzet van vers levendsteen, Uv (tegenstip), Goede en krachtige Powerfilter (!), bij voorkeur T5 verlichting (een beproeft concept).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Als al het bovenstaand doorlopen is, kan er worden begonnen met  de volgende stoffen toedienen:

PO4 verwijderen met: DSR Fe+ , fosfaat verwijderaard.
het is cruciaal om dagelijks op te bouwen vanaf 20% van de maximale berekende dosering (gebruik daarvoor de DSR calculator) en daarbij op het gedrag van de vissen te letten.
Het advies in de DSR calculator is de maximale dag dosering. In het tabblad "Fe dosing" vind je de juiste opbouw van deze dosering.
leest hier meer: http://dsrreefing.nl/forum/index.php?topic=406.msg890.msg#890


NO3 verwijderen met: CarbonVS, nitraat verwijderaar.
let daarbij op dat er geen waas onstaat. dit is bacterie bloei en kan zuurstof tekort veroorzaken. Gebruik voor het dagelijkse opdoseren de CarbonVS tabel als richtlijn.
lees hier meer: http://dsrreefing.nl/forum/index.php?topic=85.msg369.msg#369

omdat zowel fosfaat als nitraat noodzakelijk zijn voor de afbouw van nutrients d.m.v. bacterie massa is het verstandig deze beide binnen de volgende marges te houden (PO4=0,06-0,1ppm / NO3=1-5ppm).
Hierbij is het dus soms nodig PO4 (bij nitraat problemen), of NO3 (bij fosfaat problemen) bij te doseren.
Het gebruik van mangaan kan het fosfaat in en stabiele en gezonde situatie doen verlagen, hiervan moet nog bewezen worden dat het in een probleem situatie nuttig kan zijn. Amino is een finetune element, het doseren daarvan  dient vermeden te worden bij probleem situaties en  bij aanslag  op het zand.


tot slot:
in DSR wordt een minimaal aan techniek gebruikt en alles wat je nodig heb zit in een DSR starters pakket meegeleverd.
het (erbij) gebruiken van afwijkende producten kan het resultaat negatief beinvloeden en zelfs tegen werken.
CarbonVS i.c.m. biopellets of andere koolstofbronnen is niet aan te raden.
Er word in DSR geen actief kool gebruikt, omdat dit de werking van bepaalde elementen zoals FeTrace teniet doet.

admin

November 09, 2016, 09:09:53 pm #10 Last Edit: November 09, 2016, 09:46:10 pm by glennf
Vragen lijst t.b.v. support

Neem voorgaande informatie eerst goed door

Vragen stellen mag altijd. Wij kunnen echter geen gedachten lezen en hebben  zoveel mogelijk informatie nodig om een goed advies uit te brengen.
Om nuttelozen vragen over en weer te voorkomen, zien wij graag een overzichtsfoto van alle belangrijke componenten :

Testen
Supplementen
Techniek:
Verlichting (aantal/merk/type)
opstelling lampen
doseer- kanalen en containers
doseer schema en hoeveelheden
sump setup en afschuimer (liefst een filmpje)
Gebruik het DSR protocol en vul de DSR calculator in. Die moest je toch al
invullen, dus je kan net zo goed een screenshot plaatsen
powerfilter
De vis bezetting
voer - hoeveel/hoevaak voer je?
Onvolledige informatie levert een onvolledig en zelfs verkeerd advies op.

Nooit advies uit meerdere bronnen tegelijk tot uitvoer brengen. Dit kan averechts/contraproductief werken.

Veel succes met het invullen van deze informatie!


glennf

June 25, 2017, 01:19:00 am #11 Last Edit: June 25, 2017, 01:21:46 am by glennf
NL:

Vragen lijst t.b.v. support

Neem deze link eerst goed door: http://dsrreefing.com/nutrients/

Vragen stellen mag altijd. Wij kunnen echter geen gedachten lezen en hebben  zoveel mogelijk informatie nodig om een goed advies uit te brengen.

Om nuttelozen vragen over en weer te voorkomen, zien wij graag een overzichtsfoto van alle belangrijke componenten :

Testen (indien niet zichtbaar graag overal merk/type vermelden)
Supplementen
Techniek:
Verlichting (aantal/merk/type)
opstelling lampen (merk / type/ leeftijd lampen vermelden)
doseer- kanalen en containers
doseer schema en hoeveelheden
sump setup en afschuimer (liefst een filmpje)
Gebruik het DSR protocol en vul de DSR calculator in. Die moest je toch al
invullen, dus je kan net zo goed een screenshot plaatsen
powerfilter
De vis bezetting
voer - hoeveel/hoevaak voer je?
Onvolledige informatie levert een onvolledig en zelfs verkeerd advies op.
Nooit advies uit meerdere bronnen tegelijk tot uitvoer brengen. Dit kan averechts/contraproductief werken.

Veel succes met het invullen van deze informatie!


============================================================

ENG:

Questionlist for support

Please read this link: http://dsrreefing.com/nutrients/

Questions may always be asked. However, we can not read thoughts and need as much information as possible to provide a good advice.

In order to prevent useless questions over and over again, we would like to see a summary of all major components:

Testkits (if not visible please state brand / type everywhere)
Supplements
Technique:
Lighting (number / brand / type)
Setup lights (brand / type / mention age lights )
Dosing chanels and containers
Dosing schedule and quantities
Sump setup and Protein skimmer (preferably a video)
Use the DSR protocol and fill in the DSR calculator. You already had to
So you can put a screenshot as well
Power filter
The fish occupation
Feed - how many times do you feed?
Incomplete information provides incomplete and even incorrect advice.
Never try advice from multiple sources at the same time. This can be  counterproductive.

Good luck on completing this information!


============================================================

DEUTSCH:

Fragebogen TBV Unterstützung

Nehmen Sie diesen Link aus gut: http://dsrreefing.com/nutrients/

Fragen zu stellen, ist immer erlaubt. Allerdings können wir nicht Gedanken lesen und so viel wie möglich Informationen benötigt liefern gute Ratschläge tun.

Um zu verhindern, nutzlose Entladung und wieder fragen, möchten wir einen Überblick über alle wichtigen Komponenten sehen:

Test (wenn nicht sichtbar wie überall erwähnen Marke / Modell)
Ergänzungen
Technik:
Beleuchtung (Anzahl / Marke / Modell)
Setup-Lichter (Marke / Modell / age Lampen erwähnen)
Dosierungskanäle und Behälter
Dosierungsplan und Beträge
Sumpfaufbau und Skimmer (vorzugsweise ein Film)
Verwenden Sie das DSR-Protokoll und geben Sie die DSR-Rechner. Sie haben immer noch alle
füllen, so dass Sie vielleicht auch einen Screenshot posten
Netzfilter
Die Fische Belegung
Lebensmittel - wie viel / wie oft füttern Sie?
Unvollständige Informationen unvollständig oder sogar falsch beraten.
Nie Beratung aus mehreren Quellen gleichzeitig Ausgabe. Dies kann nach hinten losgehen / kontraproduktiv.

Viel Glück mit diesen Daten bei der Fertigstellung!

glennf

June 25, 2017, 01:29:35 am #12 Last Edit: January 14, 2018, 01:11:20 pm by admin
Nederlands:

Hoe een overschot aan nutrienten oplossen (PO4 / NO3 / SiO3).

Veel aquarianen strijden tegen hoge voedingsstoffen, omdat ze een fundamenteel probleem hebben.
De manier om het probleem op te sporen is door eliminatie. Hier zijn enkele basis stappen om door te nemen.

Gebruik de juiste (nauwkeurige) testinstrumenten:
Niet alle verkochte tests zijn nauwkeurig voor zoutwater en enkel omdat een test van een merk goed is, betekent dit niet dat al hun testen goed is. Hier is een lijst van tests die door DSR zijn goedgekeurd.

Controleer op waterkwaliteit om meer verval te voorkomen:

Saliniteit = 32-35ppt (~ 1.0235)
PH = 7,7-8,3
KH = 7-9dKH
Ca = 400-480 ppm
Mg = 1200-1500
PO4 = 0,04-0,1 ppm
NO3 = 0,5 ppm - 5 ppm
Gebruik de DSR ppm converter om elementen toe te voegen
Controleer het osmoseteastel opnieuw:
RO water moet zuiver zijn zonder enige PO4, NO3 en SiO3. Het controleren van de waterkwaliteit kan u veel hoofdpijn besparen. Dit kan gecontroleerd worden met behulp van een (dubbele) TDS meter op de uitgang van zowel het membraan als het DI filter. De uitgang moet nul (0) TDS zijn.
Meestal resulteert dit in het vervangen van de DI hars elke 1500-2500 liter osmose water.

Controleer op type licht en leeftijd:
Gebruik bij voorkeur T5-verlichting en vervang de lampen om de 6 maanden voor optimale SPS-groei en kleuring.

Controleer het afzetten van detritus:
Gebruik genoeg alternerende stroming om de detritus in suspensie te houden, zodat het door een powerfilter kan worden verwijderd. Gebruik bij voorkeur 3-4 afwisselende pompen om de optimale stroom te realiseren.

(Re)evalueer je vispopulatie:
De meeste aquarianen hebben veel te vissen, of de vis hebben het bak ontgroeid. Het verwijderen van een aantal grote vis kan het systeem ontlasten, waardoor  de voedingsstoffen beter te controleren zijn.

Voerpatroon opnieuw evalueren:
Naast een te grote visbestanden ontstaan het grootste probleem bij de introductie van NPS koralen en de zware voedings regime die ze nodig hebben. Voer verstandig of kies ervoor om niet te beginnen met die moeilijke soorten.

eiwitafschuimer opnieuw evauleren:
Controleer of de afschuimer zijn taak berekend is. Controleer de specificaties. Controleer of het functioneert loop het leidingwerk na op mankementen. Venturi en naaldwiel kunnen verstopt raken met vuil, kalkaanslag of bacteriën. Week de deel in pure schoonmaakazijn en gebruik een kleine interdentale borstel op de venturi te reinigen. Zo moet een schuimer schuimen.

Minimale eisen:
DSR-systemen zijn eenvoudig, maar heeft nog steeds basisvereisten.
Deze zijn: Aquarium, sump, Aschuimer, 3-4 afwisselende streamers, 2-3cm zandbed (0,5-1mm graan), beperkt gebruik van levendsteen, UV lamp (tegen parasieten), powerfilter (1000-3000l / h) , Bij voorkeur T5 verlichting (een bewezen concept)

Als al bovenstaande eisen en problemen opgelost zijn, loop de volgende stappen door:

Begin dagelijkse dosering: DSR CarbonVS, dit zal een gezonde bacteriepopulatie opbouwen en Nitraat verwijderen.
Start dagelijkse dosering: DSR Fe +, dit zal fosfaat uit het water neerslaan, waardoor het onschadelijk voor de koralen wordt.
Geïnteresseerd in meer informatie over duurzaam aquariumhouden?
Begin met lezen over de Dutch Synthetic Reefing methode, een bewezen manier van aquariumhouden zonder reguliere waterwissels.

==========================

English: (Translation)

How to solve excess nutrients problems (PO4/NO3/SiO3) .

Many reefers battle against high nutrients, because they have a fundamental problem.
The way to find the problem is by elimination. Here are are some basic steps to walk through.

Use the right (accurate) testing tools:
Not all test sold are accurate for saltwater and just because one test from a brand is fine, it doesn't mean all their test are fine. Here is a list of tests approved by  DSR.

Check for water quality to prevent more decay:

saliniteit = 32-35ppt  (~1.0235)
PH = 7,7-8,3
KH = 7-9dKH
Ca = 400-480ppm
Mg = 1200-1500
PO4 = 0,04-0,1ppm
NO3 = 0,5ppm - 5ppm
use the DSR ppm convertor to add elements
Re-Check the RO system:
RO water should be pure without any PO4,NO3 and SiO3. Monitoring the water quality can save you a lot of headache. This can be checked bij using a (double)TDS meter on the output of both the membrane and the DI filter. The output should be  zero (0) TDS.
usually this results in replacing the DI resin every 1500-2500 liters RO water.

Check for lighting type and age:
preferably use T5 lighting and replace bulbs every 6 month for optimal SPS growth and coloring.

Check for detritus deposition:
use enough alternating flow to keep detritus suspended, so it can be removed by a powerfilter. Preferably use 3-4 alternating pumps to archief optimal flow.

Re-evaluate you fish population:
Most reefers have to much fish or the fish have outgrown their tank. removing some large fish may relieve the tension on the system's ability to control nutrients.

Re-evaluate feeding pattern:
Beside large and way to many fish, most problem arise with the introduction of NPS corals en the heavy feeding they require. Feed wisely or choose not to start with those expert species.

Re-evaluate Skimmer:
check of the skimmer up to it's task. Check the specs. Check for functioning and walk through the plumbing, venturi and needle wheel can be clogged up with dirt, chalk or bacteria. Soak those part in muriatic acid and use a small interdental brush on the venturi. This is how a skimmer should foam.

Minimal requirements:
DSR system are simple, but still have basic requirements.
These are: Tank, sump, skimmer, 3-4 alternating streamers, 2-3cm sandbed (0,5-1mm grain), limited use of live rock, UV lamp (against fish parasites), powerfilter (1000-3000l/h), preferably T5 lighting ( a proven concept)

If al above requirements and problems are solved go through the next steps:

Start daily dosing:DSR CarbonVS, this will build op a healthy bacteria population and remove Nitrate.
Start daily dosing:DSR Fe+, this will precipitate phosphate from the water, making it harmless for the corals.
Interested to learn more about sustainable reefing?
Start reading about the Dutch Synthetic Reefing method, a proven way of reefing without regular water changes.


=================================

Deutsch: (Übersetzung)

Wie man überschüssige Nährstoffprobleme (PO4 / NO3 / SiO3) löst.

Viele Reefers kämpfen gegen hohe Nährstoffe, weil sie ein grundlegendes Problem haben.
Der Weg, das Problem zu finden, ist die Beseitigung. Hier sind einige grundlegende Schritte zu gehen durch.

Verwenden Sie die richtigen (genauen) Testwerkzeuge:
Nicht alle getesteten Tests sind für Salzwasser genau und nur weil ein Test von einer Marke gut ist, bedeutet das nicht, dass alle ihre Tests gut sind. Hier ist eine Liste von Tests, die von DSR genehmigt wurden.

Überprüfen Sie auf Wasserqualität, um mehr Zerfall zu verhindern:

Saliniteit = 32-35ppt (~ 1.0235)
PH = 7,7-8,3
KH = 7-9dKH
Ca = 400-480ppm
Mg = 1200-1500
PO4 = 0,04-0,1ppm
NO3 = 0,5ppm - 5ppm
Verwenden Sie den DSR-ppm-Konverter, um Elemente hinzuzufügen
Überprüfen Sie das RO-System:
RO-Wasser sollte ohne PO4, NO3 und SiO3 rein sein. Die Überwachung der Wasserqualität kann Ihnen eine Menge Kopfschmerzen ersparen. Dies kann mit einem (Doppel-) TDS-Messgerät am Ausgang der Membran und des DI-Filters überprüft werden. Der Ausgang sollte Null (0) TDS sein.
In der Regel führt dies dazu, das DI-Harz alle 1500-2500 Liter RO-Wasser zu ersetzen.

Überprüfen Sie auf Lichtart und Alter:
Verwenden Sie vorzugsweise T5-Beleuchtung und ersetzen Sie alle 6 Monate Glühbirnen für optimale SPS-Wachstum und Färbung.

Prüfen auf detritus Ablagerung:
Verwenden Sie genügend Wechselströmung, um den Detritus hängend zu halten, so dass er durch einen Stromfilter entfernt werden kann. Verwenden Sie vorzugsweise 3-4 Wechselpumpen, um den optimalen Durchfluss zu archivieren.

Re-bewerten Sie Fischpopulation:
Die meisten Reefers müssen viel fischen oder die Fische haben ihren Panzer entwachsen. Entfernen von einigen großen Fischen kann die Spannung auf die Fähigkeit des Systems, Nährstoffe zu kontrollieren entlasten.

Futtermuster neu auswerten:
Neben groß und viel zu vielen Fischen, die meisten Probleme entstehen mit der Einführung von NPS Korallen und die schwere Fütterung sie benötigen. Füttern Sie weise oder wählen Sie nicht mit diesen Expertenarten beginnen.

Skimmer neu bewerten:
Überprüfen Sie den Skimmer bis zu seiner Aufgabe. Überprüfen Sie die Angaben. Überprüfen Sie auf Funktion und gehen durch die Sanitär-, Venturi-und Nadel-Rad kann mit Schmutz, Kreide oder Bakterien verstopft werden. Einweichen dieser Teil in Salzsäure und verwenden Sie eine kleine Interdentalbürste auf dem Venturi. So soll ein Skimmer schäumen.

Minimaler Bedarf:
DSR-System sind einfach, aber immer noch grundlegende Anforderungen.
Diese sind: Tank, Sumpf, Skimmer, 3-4 wechselnde Streamer, 2-3cm Sandbett (0,5-1mm Korn), eingeschränkte Nutzung von Live-Rock, UV-Lampe (gegen Fisch-Parasiten), Powerfilter (1000-3000l / h) , Vorzugsweise T5-Beleuchtung (bewährtes Konzept)

Wenn alle Anforderungen und Probleme gelöst sind, gehen Sie durch die nächsten Schritte:

Starten Sie die tägliche Dosierung: DSR CarbonVS, das wird eine gesunde Bakterienpopulation aufbauen und Nitrat entfernen.
Starten Sie die tägliche Dosierung: DSR Fe +, das wird Phosphat aus dem Wasser ausfallen und macht es für die Korallen unschädlich.
Interessiert, um mehr über nachhaltiges Reefing zu erfahren?
Beginnen Sie mit dem Lesen über die niederländische Synthetische Reefing-Methode, eine bewährte Art des Reffens ohne regelmäßige Wasserwechsel.

========================================

Français: (Traduction)

Comment résoudre un surplus de nutriments (PO4 / NO3 / SiO3).

Beaucoup d'aquariophiles luttent contre les nutriments élevés parce qu'ils ont un problème fondamental.
La façon de détecter le problème est par l'élimination. Voici quelques étapes de base à suivre.

Utilisez les bons instruments de test (précis):
Tous les tests vendus ne sont pas précis pour l'eau salée et juste parce qu'un test d'une marque est bon ne signifie pas que tous leurs tests sont bons. Voici une liste de tests approuvés par DSR.

Vérifiez la qualité de l'eau pour éviter plus de pourriture:

Salinité = 32-35ppt (~ 1.0235)
PH = 7,7-8,3
KH = 7-9dKH
Ca = 400-480 ppm
Mg = 1200-1500
PO4 = 0,04-0,1 ppm
NO3 = 0,5 ppm - 5 ppm
Utilisez le convertisseur DSR ppm pour ajouter des éléments
Revérifiez la sonde d'osmose:
L'eau RO doit être pure sans PO4, NO3 et SiO3. Vérification de la qualité de l'eau peut vous faire économiser beaucoup de maux de tête. Ceci peut être vérifié avec un (double) compteur TDS sur la sortie de la membrane et du filtre DI. La sortie doit être zéro (0) TDS.
Habituellement, cela se traduit par le remplacement de la résine DI tous les 1500-2500 litres d'eau osmosée.

Vérifiez le type de lumière et l'âge:
Utilisez de préférence un éclairage T5 et remplacez les lampes tous les 6 mois pour une croissance et une coloration SPS optimales.

Vérifiez l'élimination des détritus:
Utilisez suffisamment de flux alternatif pour maintenir les détritus en suspension, de sorte qu'il peut être retiré par un filtre de puissance. Utilisez de préférence 3-4 pompes alternatives pour réaliser le débit optimal.

(Re) évaluez votre population de poissons:
La plupart des aquariophiles ont beaucoup à pêcher, ou le poisson a dépassé le réservoir. L'élimination d'un certain nombre de gros poissons peut soulager le système, ce qui rend les nutriments mieux contrôlables.

Réévaluer le schéma d'alimentation:
En plus des stocks de poissons trop importants, le plus gros problème se pose avec l'introduction des coraux NPS et le régime alimentaire lourd dont ils ont besoin. Entrez sagement ou choisissez de ne pas commencer avec ces espèces difficiles.

Produire à nouveau un écumeur de protéines:
Vérifiez si le skimmer a calculé sa tâche. Vérifiez les spécifications. Vérifiez s'il fonctionne et vérifiez la tuyauterie pour les défauts. Le venturi et la roue à aiguilles peuvent être bloqués par de la saleté, du calcaire ou des bactéries. Faire tremper la pièce dans du vinaigre de nettoyage pur et utiliser une petite brosse interdentaire pour nettoyer le venturi. C'est ainsi qu'un mousseur doit mousser.

Exigences minimales:
Les systèmes DSR sont simples, mais ont toujours des exigences de base.
Ce sont: Aquarium, puisard, Aschuimer, 3-4 banderoles en alternance, lit de sable 2-3cm (grain de 0,5-1mm), utilisation limitée de la pierre vivante, lampe UV (contre les parasites), powerfilter (1000-3000l / h), À éclairage T5 préféré (un concept éprouvé)

Si toutes les exigences et tous les problèmes ci-dessus sont résolus, les étapes suivantes ont lieu:

Commencez dose quotidienne: DSR CarbonVS, cela permettra de construire une population de bactéries en bonne santé et éliminer les nitrates.
Commencez la dose quotidienne: DSR Fe +, ceci précipitera le phosphate de l'eau, le rendant inoffensif pour les coraux.
Intéressé par plus d'informations sur la conservation durable de l'aquarium?
Commencez par lire sur la méthode Dutch Reefing synthétique, une méthode éprouvée d'entretien d'aquarium sans changements d'eau réguliers.

admin

Si les points précédents sont passés:
Vérifiez s'il y a beaucoup d'accumulation de saleté flottante ou de détritus dans le système et le sol.
La meilleure chose est d'utiliser un filtre de puissance pour retourner le bas avec une pompe supplémentaire.
Il est également conseillé d'évaluer le flux.

Consultez la rubrique suivante sur la création et l'application d'un filtre de puissance:
http://dsrreefing.nl/forum/index.php?topic=23.0

Ici vous pouvez voir comment vous créez un flux optimal dans un récif:
http://dsrreefing.nl/forum/index.php?topic=15.0


Quote from: glennf on December 05, 2014, 07:25:30 pm
Als voorgaande punten doorlopen zijn:
check of er veel zweefvuil of detritus ophoping in het systeem en de bodem zit.
Het beste is gelijk een power filter inzetten de de bodem met een extra pomp omwoelen.
Tevens is het raadzaam om de stroming te evalueren.

Zie de volgende topic hoe je een powerfilter maakt en toepast:
http://dsrreefing.nl/forum/index.php?topic=23.0

Hier zie je hoe je optimale stroming in een rif creert:
http://dsrreefing.nl/forum/index.php?topic=15.0