• Welcome to DSR Reefing - Reference forum for the DSR Method.. Please login or sign up.
 
August 12, 2020, 03:54:27 am

News:

Unlogical names will be denied acces. Check your mail/spambox!


DSR Mg+ (Magnesium Chloride)

Started by glennf, May 15, 2014, 02:48:40 pm

Previous topic - Next topic

glennf

May 15, 2014, 02:48:40 pm Last Edit: May 27, 2014, 01:45:42 pm by admin
NL:

Magnesium wordt verbruikt bij de groei van kalkalgen en het opbouw van het kalkskelet bij koralen.
Door de opname van Mg daalt deze waard in het aquarium water en zal dit schadelijke gevolgen hebben voor de koralen. Indien deze waarde langer dan ~1 week onder de ~ 1180ppm komt, zullen de toppen van diverse acropora's gaan bleken en veralgen op den duur. Ook zal er weefsel verlies ontstaan bij diverse andere sps en lps koralen en gaan de poliepen in staan.

Het verhogen van het Magnesium (Mg) gehalte in een draaiend aquarium doe je met magnesium Chloride (DSR Mg+)

je gaat als volgt te werk:
- meten met salifert Mg test
- start de DSR calculator, alleen de gele cellen zijn te wijzigen en moeten dus nagelopen worden.
- vul de gemeten waarde in in de DSR calculator
- controleer de water volume voor de calculatie, dat moet de netto volume zijn in liters
- controleer de actie die moet staan op "Correctie waarden"
- controleer de target waarde voor Mg
- lees de te doseren hoeveelheid af bij de kolommen "correctie waarden" en "eenheid/grondstof" (in gram).
- indien gebruik word gemaakt van stam oplossing, gebruik de oplossingen kolom uiterst rechts (in milliliter).

Het op peil brengen van Magnesium doe je globaal met 50ppm per dag
Na het doseren van 40% van de vereiste hoeveelheid, het resultaat nameten. Is het dan al op peil, dan geldt een uitzondering situatie waarbij je voorlopig met 40% van de dosering je Mg op peil hebt (vaak is daarbij de Mg instabiel bij elke meting).

in het geval de 40% dosering niet genoeg verhoogt, kan je de rest van de hoeveelheid de volgende dagen doseren.

Het doseren kan via de sump verwijderd van de aanzuiging van de opvoerpomp, of opgelost geleidelijk in het aquarium gieten met alle stromingspompen aan.

oplosbaarheid: 1570 g/L (20 °C, 1570 gram op 1 liter)


glennf

May 20, 2014, 03:43:14 pm #1 Last Edit: May 27, 2014, 03:13:42 pm by admin


ik adviseer altijd gebruik te maken van de DSR Calculator om doseringen te berekenen, dit voorkomt reken fouten.
de laatste versie is hier te downloaden: http://dsrreefing.nl/forum/index.php?board=5.0

glennf

September 18, 2014, 07:10:37 pm #2 Last Edit: December 12, 2016, 10:51:37 am by glennf
het maken  van 1 liter Magnesium stam oplossing in beeld:
- 750gram DSR Mg+ (MgCl2)  afwegen en dit aanvullen met osmose water tot de 1 liter markering.
- roeren of schudden tot alles opgelost is. Het vloeistof wordt wit !
- laten staan en het vloeistof zal klaren.
- klaar voor gebruik!
afwegen  MgCl2


500ml osmose water


water bijgieten


nog te roeren/mengen.


roeren/mengen to alles opgelost is.


geroerd en wachten tot het klaart


Dit zal verder klaren , nu heeft het ~15 minuten gestaan

glennf

October 16, 2014, 01:25:34 am #3 Last Edit: June 10, 2015, 01:04:28 am by glennf
overgieten in een container een een paar uur laten staan:na elke dagen tot een week is het volledig geklaard:
[/url]

glennf

In DSR ga ik ervan uit dat er geen vaste verhouding  bestaat tussen de opname van Kh,Ca,Mg en Sr.
Er zijn methoden die uit gaan van vaste relaties, maar in praktijk blijkt dat met name het verbruik van Mg zeer verschillend kan zijn per aquarium.
Er is een direct verband met een weelderige groei van paarse kalkalgen en het verbruik van Magnesium.

De DSR pakketten gaan uit van een gemiddel verbruik en extreme verbruiken door kalalgen zijn niet ingecalculeerd.

greetings, GlennF

glennf

onbalansen in theorethische verbruiken tussen KH, Ca, Mg, Sr komen vaker voor dan men denkt.
Het hangt geheel af van je koraal bezettingen en de verhoudingen tussen koraal en kalk algen groei.

in een licht bezette aquarium met weinig (steen) koraal is Mg  niet aan te slepen.
in een bak vol met sps is er nauwelijks verbruik van Mg.
Een aquarium is dynamisch en deze (verbruiks) processen verschuiven in de loop van de tijd.
Daarom is het periodiek meten zo belangerijk, om trenden te bepalen, zodat je niet afwacht to koralen hierop gaan reageren en dus achter de feiten aanloopt

admin

July 06, 2016, 07:30:31 pm #6 Last Edit: July 06, 2016, 07:32:23 pm by admin
Restyling 2016
Verkrijgbaar in: 500gr / 1100ml / 2000gr / 5500mlHappy Reefing, GlennF.

glennf

August 01, 2016, 02:25:51 pm #7 Last Edit: December 12, 2016, 10:53:37 am by glennf

Mg+ - Magnesium reef supplement.
Target: 1300-1400 ppm (maximal 50ppm/d)

ENG:
Magnesium supports the growth of coraline algae and SPS/LPS coral skeletons .
Concentrate: 0,836gr/100L = 1ppm raise
Startdosing: adjust according to real consumption

NL:
Magnesium ondersteunt de groei van  kalk algen  en het kalk skelet bij SPS/LPS koralen.
concentratie: 0,836gr/100L = 1ppm verhoging
Startdosering:  aanpassen aan het werkelijk verbruik

Het Mg verbruik is dynamisch, waarbij met weinig koraal het verbruik door de groei van kalkalgen hoger ligt en naarmate er meer koraal aanwezig is het verbruik hiervan afneemt. Meten is weten om trenden te bepalen.