• Welcome to DSR Reefing - Reference forum for the DSR Method.. Please login or sign up.
 
September 24, 2020, 02:39:50 pm

News:

Unlogical names will be denied acces. Check your mail/spambox!


How to start using DSR (ENG/NL/DE/FR)

Started by glennf, February 24, 2014, 07:25:52 pm

Previous topic - Next topic

glennf

February 24, 2014, 07:25:52 pm Last Edit: January 16, 2018, 01:37:34 pm by admin
DSR basic start (ENG/NL/DE/FR)

ENG: (translation 22jan2015 )
How to start with DSR and how to determine daily consumption.
At first you need all the desired testkits and supplements, than you are ready to go.
1- you do a initial measurement of all desired parameters (this may be spread over a few day)
2- than type in all measured parameter into the "measured" column of the DSR Calculator (check the "volume" and "Correction" function)
3- type in your desired "Target" levels.
4- than top up the levels  with the advised amount of minerals/solutions.
5- now your water is "perfect".
6- after 4 days you measure again and repeat step 2-5 .
7- all correction made at step 6 can be devided by 4. This is you "temporary" daily consumption and can be dosed daily to keep up the levels.
8- after 7 days repeat step 1-5 again, but now divided by 7. This is your "additional" daily consumption. this is on top of the daily dose you were already doing at step 7.
9- repeat step 8 from now on to adjust the daily consumption for any period of time you choose your measure interval.

My advised measure intervals:
Weekly: KH, Ca, PO4  (and any parameter that need mayor correction at any measurement)
Every 2/3/4 weeks: any parameter which has been stable for a while or more measurement  on a row. The length of the interval depend on how long this had been steady, but no longer than 4 weeks.
===========================

NL: (original text)
Het beginnen met DSR en het bepalen van 't dagelijks verbruik:

Ten eerste heb je de gewenste test setjes en de supplementen nodig, dan kan je van start.
1- doe een initiele meting van alle gewenste waarden. (dit mag ook verspreid over meerdere dagen)
2- type deze in in de "gemeten" kolom van de DSR Calculator (controller de "volume" and "Correctie" functie.
3- type je gewenste "Target" waarden in.
4- vul de waarden aan met de geadviseerde hoeveelheden van de stoffen en oplossingen.
5- nu zijn je waarden "perfect".
6- na 4 days doe je weer een meting en herhaal stappen 2-5.
7- alle correcties gedaan bij stap 6 kunnen gedeeld worden door 4. Dit is het "tijdelijke" dag verbruik en kan dagelijks gedoseerd worden om het niveau stabiel te houden.
8- na 7 dagen herhaal je stappen 2-5, maar nu deel je het door 7. Dit is je "additionele"  dag verbruik  en komt boven op de reeds gedoeseerde  dag verbruik bepaald bij stap 7.
9- herhaal stap 8 vanaf heden om het dag verbruik steeds bij te stellen voor elk nader te bepalen meet interval.

Geadviseerde  meet intervallen:
Weekelijks: KH, Ca, PO4 (en alle waarden die na metingen steeds substantieel moet worden gecorrigeerd )
Elke 2/3/4 weken: alle waarden die na achtereen volgende  metingen steeds stabiel blijken.  De duur tussen verschillende metingen word bepaald door hoe lang de waarden al stabiel zijn, maar niet langer dan 4 weken tussen testen.
================================

DE: (Übersetzung 22.1.2015)
Wie man mit DSR beginnt und wie man den täglichen Verbrauch bestimmt.
Sie benötigen alle gewünschten Testkits und Ergänzungen, dann sind Sie bereit zu gehen.
Sie führen eine Erstmessung oder alle gewünschten Parameter durch (dies kann sich über einige Tage erstrecken)
2 - die alle gemessenen Parameter in die Spalte "gemessen" des DSR-Rechners eingeben (überprüfen Sie die Funktionen "Lautstärke" und "Korrektur")
3-geben Sie Ihre gewünschten "Ziel" Ebenen ein.
4- als die Stufen mit der empfohlenen Menge an Mineralien / Lösungen auffüllen.
5- Jetzt ist dein Wasser "perfekt".
6- nach 4 Tagen messen Sie erneut und wiederholen Schritt 2-5.
7 - alle Korrekturen, die in Schritt 6 vorgenommen wurden, können mit 4 berechnet werden. Dies ist Ihr "temporärer" Tagesverbrauch und kann täglich angepasst werden.
8- nach 7 Tagen wiederholen Sie Schritt 1-5 erneut, aber jetzt geteilt durch 7. Dies ist Ihr "zusätzlicher" Tagesverbrauch. Dies ist auf der Tagesdosis, die Sie bereits in Schritt 7 getan haben.
9- Wiederholen Sie Schritt 8 von nun an für den täglichen Verbrauch für einen beliebigen Zeitraum, den Sie für Ihr Messintervall gewählt haben.

Meine empfohlenen Messintervalle:
Wöchentlich: KH, Ca, PO4 (und jeder Parameter, der bei jeder Messung die Hauptkorrektur durchführt)
Alle 2/3/4 Wochen: Jeder Parameter, der für eine Weile oder mehr in einer Reihe stabil war. Die Länge des Intervalls hängt davon ab, wie lange es konstant war, aber nicht länger als 4 Wochen.
DSR Reefing Deutschland: https://www.facebook.com/groups/DSRReefingDeutschland/
=========================

FR (Traducion 24jan2018)
Commencer avec DSR et déterminer la consommation quotidienne:

D'abord, vous avez besoin des ensembles de test et des suppléments, puis vous pouvez commencer.
1- faire une mesure initiale de toutes les valeurs désirées. (Cela peut aussi s'étaler sur plusieurs jours)
2- tapez ceci dans la colonne "mesurée" de la calculatrice DSR (contrôleur les fonctions "volume" et "correction".
3- tapez vos valeurs "cible" souhaitées.
4- Remplissez les valeurs avec les quantités recommandées de substances et de solutions.
5- Maintenant, vos valeurs sont "parfaites".
6- Après 4 jours, vous faites une autre mesure et répétez les étapes 2-5.
7 - toutes les corrections faites à l'étape 6 peuvent être divisées par 4. Ceci est la consommation de jour "temporaire" et peut être dosée quotidiennement pour maintenir le niveau stable.
8- après 7 jours répétez les étapes 2 à 5, mais maintenant vous divisez par 7. Ceci est votre consommation de jour "supplémentaire" et s'ajoute à la consommation de jour déjà épuisée déterminée à l'étape 7.
9- répétez l'étape 8 à partir de maintenant pour ajuster la consommation journalière pour chaque intervalle de mesure à déterminer.

Intervalles de mesure recommandés:
Hebdomadaire: KH, Ca, PO4 (et toutes les valeurs qui doivent toujours être corrigées après les mesures)
Toutes les 2/3/4 semaines: toutes les valeurs qui sont toujours stables après des mesures successives. La durée entre les différentes mesures est déterminée par la durée pendant laquelle les valeurs sont déjà stables, mais pas plus de 4 semaines entre les tests.
DSR Reefing France: https://www.facebook.com/groups/DSRReefingFrance/

greetings, GlennF


glennf

Meet intervallen:
Normaal gebruik ik een 7 dagen (of langer) interval voor het bepalen van verbruiken (de stabiele periode)

Sommige waarden gaan echter bij aanvang van het bijsturen in DSR snel omlaag, of komen niet op niveau door absorbtie/verbruik (vanwege tekort). Dit zijn Strontium, Boor, iodine, Fosfaat.
Voor die stoffen gebruik ik tijdelijk een interval van 4 dagen (de instabiele periode)

Ook voor stoffen die een zodanig verbruik hebben dat de waarden op een schadelijk niveau zouden dalen, doe ik het verbruik na 4 dagen bepalen (kh).

glennf

Meten, Doseren en meet intervallen in DSR
Het meten is DSR is om de waarden to controleren op hun verloop en potentiele problemen voor te zijn. Tevens ga je hier het verbruik van de bak sturen en compenseren, zodat deze waarde stabiel blijf tussen de meet intervallen door
Als je het verbruik weet ga je dit ook doseren door de week heen. De volgende meting is een controle met eventuele correctie op de reeds bepaalde dosis. De wekelijkse / periodieke meting is een controle, om te voorkomen dat je in de fout gaat en om signalen van je bak te krijgen dat er iets veranderd. net als bij visuele signalen. (bij visuale signalen loop je achter de feiten aan)

Het bepalen van het verbruik:
week1:
Dit doe je door een start meting van de waarden te maken en deze in te voeren in de DSR calculator (vergeet niet de volume voor calculatie in te vullen).
Daar krijg je een op basis van je target waarde een advies om de waarden op peil te brengen.
Dit voer je ook uit door de stoffen aan de bak toe te dienen. (via sump, KH als laatste en nooit gelijktijdig met andere stofffen). Je waarden zijn nu op peil!
week1: (dag4)
De volgende keer meet je weer en doet exact dezelfde manier alles toevoegen. Deze dosering is tevens het voorlopig verbruik. Als je deze waarden door 4 deelt kan je deze verkregen waarden dagelijks gaan doseren (handmatig of via doseerpomp).
week 2: (en de daarop volgende weken)
weer meten en de zelfde routine, echter zou het verschil nu minimaal moeten zijn (omdat je het reeds bekende verbruik dagelijks gedoseerd heb). Indien er een verschil is moet je dit verschil weer direct aanvullen via de sump. Tevens moet je het verbruik bijstellen door dit "extra" verbruik op te tellen bij het reeds bepaalde/gedoseerde verbruik van de vorige week.

Bij de laatste versie van de calculator word tevens de vloeibare dosering aangeven t.b.v. dagelijks doseren met een doseer pomp.

glennf

Meet intervallen en "stress testen":

Het is in DSR absoluut niet de bedoeling dagelijks te gaan testen, dat is nergens voor nodig en creert alleen maar aversie jegens het aquarium houden. Tenslotte moet het genieten van je aquarium wel vooraan blijven (tenzij laborant spelen je hobby is).
Het dagelijks testen noem ik "stress testen".

Hou je aan de hiervoor geadviseerde test en doseer intervallen en wees geduldig, want de looptijd van processen in het aquarium gaat eerder in weken dan in dagen.

In het kort :
De kritieke waarden wekelijks.
KH, Ca, PO4

Bij problemen en instabiliteit ook wekelijks:
NO3, Mg

De rest van de waarden 1x per 2-4 weken.

Succes .....

greetings, GlennF

MartinBoekholt

pH, zout en temperatuur dagelijks toch ook?

Hartenheer

Quote from: MartinBoekholt on March 06, 2015, 08:19:34 pm
pH, zout en temperatuur dagelijks toch ook?


zout verdampt niet, dus als je het op peil houd, is 1x per week meer dan genoeg.
Is volgens mij ook niet nodig.
Als de kh stabiel is, dan is de Ph volgens mij ook stabiel.
Groeten,

Willem

psycho1

Dit is ook niet waar. Bij mij is de kh stabiel maar de ph niet

Hartenheer

Quote from: psycho1 on March 07, 2015, 11:32:40 am
Dit is ook niet waar. Bij mij is de kh stabiel maar de ph niet


Ph heeft te maken met het een hogere Co2 in je water.
Die zal je moeten verdrijven door er zuurstof in te brengen.
Het kan zijn dat als een aquarium in een slecht geventileerde kamer staat, de Co2 gehalte hoog zal zijn. {dus dichter bij waarde van 7}

Door het water goed in beweging te houden, en te ''ontgassen'' zal je Ph dalen.
Dit kan als als je water oppervlakte goed in beweging is. {er vanuit gaande dat je geen lichtkap heb, of dat de lichtkap goed door gelucht wordt.}
Groeten,

Willem

admin

May 31, 2015, 05:10:08 pm #8 Last Edit: May 31, 2015, 05:25:54 pm by glennf
Quote from: glennf on March 05, 2015, 07:13:30 pm
Meet intervallen:
Normaal gebruik ik een 7 dagen (of langer) interval voor het bepalen van verbruiken (de stabiele periode)

Sommige waarden gaan echter bij aanvang van het bijsturen in DSR snel omlaag, of komen niet op niveau door absorbtie/verbruik (vanwege tekort). Dit zijn Strontium, Boor, iodine, Fosfaat.
Voor die stoffen gebruik ik tijdelijk een interval van 4 dagen (de instabiele periode)


Ook voor stoffen die een zodanig verbruik hebben dat de waarden op een schadelijk niveau zouden dalen, doe ik het verbruik na 4 dagen bepalen (kh).niet 4 dagen maar 1 week ! (om minder te gaan meten , want het is niet noodzakelijk om deze waarden direct op peil te krijgen)

Als je deze stoffen voor het eerst gaat doseren bij een nul meting, zal het  een tijd duren voordat deze meetbaar wordt.
er word eerste een buffer opgebouwd.

Een mogelijkijheid is deze dagelijks te gaan doseren op basis van beschikbaarheid.
Omdat je geen  risico wilt loopt om te ver door te schieten doe je voorlopig eenmaal per week een meting tot deze stabiel is.

Begin met meten en het verschil aan te vullen en daarnaast dagelijks de berekende correctie delen door 7 en deze dagelijks doseren om het verbruikt/absorbtie te compenseren. Bij de volgende meting kan je het extra  verbruikt weer corrigeren totdat er een stabiel meting verkregen wordt, daarna mag je de meet intervallen gaan verlagen.


glennf

May 07, 2017, 08:19:43 pm #9 Last Edit: May 07, 2017, 08:22:14 pm by admin
Voor de volgende stoffen wordt er geen verbruik meer bepaald, maar wordt er nu met een vaste dosing gewerkt.

Jodide (I) = 0,003ppm per  dag (1:10 jodide)
let op de komma!

Strontrium (Sr) = CalciumStrontium mix ( of EZ buffer)
http://dsrreefing.nl/forum/index.php?topic=73.msg2363#msg2363

admin

June 12, 2017, 01:01:38 am #10 Last Edit: June 12, 2017, 01:15:59 am by admin
Update:
Typical automated DSR setup.

- Setup powerfilter and cleanup the system first!
- Optimize streaming with random intervals.
- Setup KH dosing with 0,3dkh/day
- Setup Ca+ Sr 50:1 dosing, with Ca 2ppm/day
- Set CarbonVS daily dosing to S1-D3
- Set Fe+ dosing to 0,02ppm/day
- Set iodine dosing to 0,003ppm/day.

We start with a baseline dosing and will adjust this to real consumption (by measuring intervals)

Determine actual consumption.
- Fast moving   parameters need a short measuring interval (3-4 days) to determine consumption.
Those are: KH and Ca (sometimes also Mg, PO4, NO3)
- For all other parameter stick to the adviced testing intervals. Measure and topup.
- Once you tested,  topup to target. This is your new setpoint, from where it will decline due to consumption.
- The daily consumption must be conpensated and can be determined by dividing the amount by the days it took to decline.

Than happy cruising!

joshk6656

Quote from: admin on June 12, 2017, 01:01:38 am
Update:
Typical automated DSR setup.

- Setup powerfilter and cleanup the system first!
- Optimize streaming with random intervals.
- Setup KH dosing with 0,3dkh/day
- Setup Ca+ Sr 50:1 dosing, with Ca 2ppm/day
- Set CarbonVS daily dosing to S1-D3
- Set Fe+ dosing to 0,02ppm/day
- Set iodine dosing to 0,003ppm/day.

We start with a baseline dosing and will adjust this to real consumption (by measuring intervals)

Determine actual consumption.
- Fast moving   parameters need a short measuring interval (3-4 days) to determine consumption.
Those are: KH and Ca (sometimes also Mg, PO4, NO3)
- For all other parameter stick to the adviced testing intervals. Measure and topup.
- Once you tested,  topup to target. This is your new setpoint, from where it will decline due to consumption.
- The daily consumption must be conpensated and can be determined by dividing the amount by the days it took to decline.

Than happy cruising!


Could you please explain some of the terminology above to me?

- Setup KH dosing with 0,3dkh/day
How does this convert to ml?

- Setup Ca+ Sr 50:1 dosing, with Ca 2ppm/day
How do you build this mixture? Then how does ppm convert to ml?

- Set CarbonVS daily dosing to S1-D3
I do not understand what S1-D3 means.

- Set Fe+ dosing to 0,02ppm/day
Again how does this convert to ml?

- Set iodine dosing to 0,003ppm/day.
Again how does this convert to ml?

Lastly, do you start with these and manually dose the others when you test at the interval specified in the spreadsheet?

Thanks for any advice.

admin

Updated german en french translations
added 2 facebookgroups

Aktualisierte deutsche und französische Übersetzungen
deutsche facebookgroup hinzugefügt


Traductions allemandes et françaises mises à jour
groupe facebook allemand ajouté

DSR Reefing Deutschland: https://www.facebook.com/groups/DSRReefingDeutschland/
DSR Reefing France: https://www.facebook.com/groups/DSRReefingFrance/