• Welcome to DSR Reefing - Reference forum for the DSR Method.. Please login or sign up.
 
November 26, 2020, 11:45:35 am

News:

Unlogical names will be denied acces. Check your mail/spambox!


DSR 2.0 de verbruiks calculator

Started by glennf, April 09, 2016, 12:59:43 am

Previous topic - Next topic

glennf

April 09, 2016, 12:59:43 am Last Edit: June 21, 2016, 11:43:51 pm by glennf
DSR verbruikscalculator v160409

https://onedrive.live.com/embed?cid=207A3876B443C447&resid=207A3876B443C447%21661&authkey=AJdLHr3QAdrBcSA&em=2&wdAllowInteractivity=False&AllowTyping=True&ActiveCell='verbruik'!A3&wdHideGridlines=True&wdHideHeaders=True&wdDownloadButton=True


downloaden kan via deze link
https://onedrive.live.com/redir?resid=207A3876B443C447!661&authkey=!ANjnwpjyYRVZYXo&ithint=file%2cxlsx
glennf

April 11, 2016, 01:33:31 am #1 Last Edit: July 10, 2016, 11:18:24 am by admin
DSR2.0 verbuiks calculator v160612 (update)
2 kolomen erbij t.b.v. het instellen van doseerpomp (laatste & nieuwe dosering)

Ook staat er een SG calculator bij, als hulp om de vloeistoffen te wegen i.p.v. afmeten met een maatbeker.

https://onedrive.live.com/embed?cid=207A3876B443C447&resid=207A3876B443C447%212400&authkey=APWgUf8OjbpjToo&em=2&wdAllowInteractivity=False&AllowTyping=True&ActiveCell='DSR2.0%20v2'!B4&wdHideGridlines=True&wdHideHeaders=True&wdDownloadButton=True
Veel plezier....

glennf

June 20, 2016, 01:49:47 pm #2 Last Edit: June 21, 2016, 11:37:56 pm by glennf
uitleg en voorbeelden van het gebruik van de DSR2.0 verbruikscalculator

Dit is een voorbeeld van een aquarium van 191 liter die reeds op een doseerpomp met 6 kanalen staat
De gebruikte stoffen zijn: PH+, CarbonVS, PO4, CaSr+, Osmose bijvulwater
Jodide, mangaan, NO3, Fe-Trace,  worden nog manueel naar behoefte toegediend.
de keus daarin wordt bepaald door de koralen bezetting.
Het dynamiek van dit aquarium was eerst een opbouw van NO3 (25ppm) en  een tekort aan PO4 (0,0ppm). Daarom staat CarbonVS en PO4 sindsdien op de doseerpomp.
Kh en Ca worden altijd verbruikt, dus die staan om die reden ook standaard op de doseerpompen. hierbij maak ik dan gelijk gebruik van de CaSr mix wat weer een meting en een doseerkanaal uitspaart.
Aangezien dit aquarium sumploos is, wordt het aanvullen van verdampings water vanuit een 20 liter ton verzorg door een doseerkanaal.
Rest er nog 1 vrije kanaal voor toekomstig gebruik.


Op 9 juni en 20 juni zijn er metingen gedaan
Selecteert de gewenste data uit het log en copier deze naar de DSR2.0 calculator


9 juni was de vorige meting
20 juni is de laatste meting


Dit is dan het overzicht

Wikidd81

Glenn as i am going throug the Forum and just Downloaded this calculator Ver2.0,my question is How possible os to have this calculator in the English language option pls?????
:) All I think of is that Piece of the ocean In a GLASS BOX ;)

admin

Quote from: Wikidd81 on August 18, 2016, 03:23:41 am
Glenn as i am going throug the Forum and just Downloaded this calculator Ver2.0,my question is How possible os to have this calculator in the English language option pls?????

First i have to finalize the dutch versio..


Happy Reefing, GlennF


admin

Reken voorbeeld met de dsr 2.0 calculator.

Gebruik wordt de waarden uit reeftank1200 (1e kolom)


De afwijkende waarden corrigeren d.m.v.  de DSR calculator.
Je kan eventueel daarvoor ook ppm converter  gebruiken.
Www.dsrreefing.com/calculators

Je vult hier direct in hoeveel dkh/ppm je wilt verhogen en de ppm converter berekend de af te wegen stoffen.


Daarna kan je de doseerpompen bijstellen d.m.v. DSR2.0 verbruiks calculator.

1- Op basis van de datum van de metingen wordt het aantal dagen bepaald.

2- Op basis van de start/meet waarden wordt het verbruik bepaald

3-  de laatste dagdosering wordt gecontroleerd en als basis gebruikt,  hierbij wordt het dagtekort opgeteld om tot de nieuwe dosering te komen

4-  de totale verbuiken in dkh/ppm.

Er word als extra ook een KH/Ca ratio bepaald bij de nieuwste versie die eraan aankomt
Happy Reefing, GlennF


glennf

Voorbeeld:


1- Het aanvullen van de tekorten:


  • Uit de meting blijkt dat er van bepaalde stoffen (NaCl, KH.Ca,Mg,K,NO3) een tekort is t.o.v. de streefwaarden.

  • De rood omcirkelde producten kunnen worden afgewogen en aaangevuld

  • Nu zijn deze op peil van  de target waarden

  • In dit geval wordt er bewust voor gekozen de NaCl niet te verhogen. 33ppt is in DSR een prima waarde

  • Gebruik voor de  macro elementen tot ~300 gram de DSR weegschaal

  • Gebruik voor Mg+ en NaCl een keukenweegschaal  van ~5Kg

  • Gebruik NOOIT een personen weegschaal, die zijn niet geschikt om nauwkeurig te wegen
2- Het invullen van de DSR2.0 calculator
2-1 Kopieer de waarden van de vorige meting vanuit de log naar regel 3  (indien de log functie niet gebruikt wordt, deze waarden handmatig invullen).2-2 Kopieer de waarden van de huidige (laatste) meting vanuit de log naar regel 4  (indien de log functie niet gebruikt wordt, deze waarden handmatig invullen).2-3 Past de waarden die na de vorige meting zijn aangevuld aan (dit is het punt van waaruit het verbruik berekend gaat worden)3- Het nalopen en uitlezen van 't resultaat
1- Samenvatting van de ingevoerde data (volume en periode)
2- Controleer of de huidige doseringen van de doseerpomp juistheid zijn
3- De nieuw berekende doseringen. Stel de doseerpompen op deze waarden in.
4- Het extra dagverbruik in respectievelijk: eenheden, vaste stoffen en vloeistoffen.
5- Het  huidig (totaal) dagverbruik van het aquarium

escaraba

Hallo,

Even een vraag ivm de 2.0 calculator.
De bedoeling is toch om naar de ideale parameters te gaan + de verbruiken mee te rekenen?
Als je 2 x de zelfde KH meet bv 7 dan past die de oude en nieuwe dosering niet aan waardoor je niet naar de target waarde gaat van 9
Zelfs als je een kh van 15 in vult dan blijft die dezelfde dosering aanbevelen terwijl je eigenlijk minder zou moeten doseren om naar een kh van 9 te gaan.

Klopt dit wat ik zeg?
Gr Kevin

admin

Quote from: escaraba on May 02, 2017, 09:33:14 pm
Hallo,

Even een vraag ivm de 2.0 calculator.
De bedoeling is toch om naar de ideale parameters te gaan + de verbruiken mee te rekenen?
Als je 2 x de zelfde KH meet bv 7 dan past die de oude en nieuwe dosering niet aan waardoor je niet naar de target waarde gaat van 9
Zelfs als je een kh van 15 in vult dan blijft die dezelfde dosering aanbevelen terwijl je eigenlijk minder zou moeten doseren om naar een kh van 9 te gaan.

Klopt dit wat ik zeg?
Gr Kevin

Screenschot met wat je bedoeld

escaraba

Quote from: admin on May 06, 2017, 02:56:34 pm
Quote from: escaraba on May 02, 2017, 09:33:14 pm
Hallo,

Even een vraag ivm de 2.0 calculator.
De bedoeling is toch om naar de ideale parameters te gaan + de verbruiken mee te rekenen?
Als je 2 x de zelfde KH meet bv 7 dan past die de oude en nieuwe dosering niet aan waardoor je niet naar de target waarde gaat van 9
Zelfs als je een kh van 15 in vult dan blijft die dezelfde dosering aanbevelen terwijl je eigenlijk minder zou moeten doseren om naar een kh van 9 te gaan.

Klopt dit wat ik zeg?
Gr Kevin

Screenschot met wat je bedoeld


Ik bedoel dus dat de calculator geen rekening houdt met de target waarden (ideale waarden) en enkel het verbruik telt tussen 2 metingen.
je kan tekorten en overschotten berekenen in de gewone calculator en mee verrekenen in de resultaten van de 2.0 calculator maar het kan simpeler volgens mij.
miss tijd voor de 3.0 calculator  ;D
Die rekening houdt met 3 parameters, de gewenste waarden en de 2 metingen.

Zie screenshot, bv. MG was 1450 is gezakt naar 1400 dus zou ik minder moeten gaan doseren maar de calculator stuurt de waarde terug naar 1450.
maar de ideale waarde is 1350.
Zoo ook als de waarden te laag zijn. bv CA was 400 en nu 420 (nog steeds 20 punten te laag) maar de calculator zegt dus da ik minder moet gaan doseren.

Hoop dat het zo duidelijk is.
Gr Kevin

<iframe width="850" height="478" src="https://myalbum.com/embed/9flCDX9AZBjC"; frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


admin

May 09, 2017, 07:45:18 pm #10 Last Edit: May 09, 2017, 07:46:50 pm by admin
Quote from: escaraba on May 09, 2017, 09:24:03 am
Quote from: admin on May 06, 2017, 02:56:34 pm
Quote from: escaraba on May 02, 2017, 09:33:14 pm
Hallo,

Even een vraag ivm de 2.0 calculator.
De bedoeling is toch om naar de ideale parameters te gaan + de verbruiken mee te rekenen?
Als je 2 x de zelfde KH meet bv 7 dan past die de oude en nieuwe dosering niet aan waardoor je niet naar de target waarde gaat van 9
Zelfs als je een kh van 15 in vult dan blijft die dezelfde dosering aanbevelen terwijl je eigenlijk minder zou moeten doseren om naar een kh van 9 te gaan.

Klopt dit wat ik zeg?
Gr Kevin

Screenschot met wat je bedoeld


Ik bedoel dus dat de calculator geen rekening houdt met de target waarden (ideale waarden) en enkel het verbruik telt tussen 2 metingen.
je kan tekorten en overschotten berekenen in de gewone calculator en mee verrekenen in de resultaten van de 2.0 calculator maar het kan simpeler volgens mij.
miss tijd voor de 3.0 calculator  ;D
Die rekening houdt met 3 parameters, de gewenste waarden en de 2 metingen.

Zie screenshot, bv. MG was 1450 is gezakt naar 1400 dus zou ik minder moeten gaan doseren maar de calculator stuurt de waarde terug naar 1450.
maar de ideale waarde is 1350.
Zoo ook als de waarden te laag zijn. bv CA was 400 en nu 420 (nog steeds 20 punten te laag) maar de calculator zegt dus da ik minder moet gaan doseren.

Hoop dat het zo duidelijk is.
Gr Kevin

<iframe width="850" height="478" src="https://myalbum.com/embed/9flCDX9AZBjC"; frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Foto helaas niet zichbaar

Er is een nieuwe versie te downloaden
http://dsrreefing.com/dsrcalculator/
Er zijn 2 kolommen en een setpoint geintroduceerd bij de nieuwste versie.
De setpoint is de uitgangs waarde na de gedane correcties.
Van daaruit wordt het werkelijk (nieuwe) verbruik bepaald

De 2 nieuwe kolom zijn huidige dosering en nieuw berekende dosering.

admin

May 09, 2017, 08:26:46 pm #11 Last Edit: May 09, 2017, 08:35:23 pm by admin
De DSR 2.0 calculator zit tegenwoordig in de 2e tabblad van de DSR calculator.

Hier is nieuw:
- de setpoint rij (startwaarde)
- de huidige dosering
- de nieuwe doseringadmin

de laatste versie DSR2.0 v181007 verbuikscalculator zit geintergreeerd in de full macro enabled DSR calculator.
http://dsrreefing.nl/forum/index.php?topic=385.0