• Welcome to DSR Reefing - Reference forum for the DSR Method.. Please login or sign up.
 
September 24, 2020, 02:33:02 pm

News:

Unlogical names will be denied acces. Check your mail/spambox!


PHOSREM

Started by glennf, August 30, 2016, 11:41:35 pm

Previous topic - Next topic

glennf

August 30, 2016, 11:41:35 pm Last Edit: October 01, 2016, 12:11:53 am by glennf
PhosRem - Granular Ferric Oxide, PO4 removing by adsorption.
Use in een fluidized bed filter for optimal result. For healthy corals target PO4: 0,02 - 0,08ppm
Adsorption: 18.000mg PO4/Kg
Dosing: 50-100gr/100L
Start dosing: 50gr / 100L . Replace once every 2-4 weeks (depending on PO4 level).

PO4 capacity:
- 500gr =  9.000mg
- 1Kg    = 18.000mg
- 2Kg    = 36.000mg
- 5Kg    = 90.000mg

Ijzer granulaat (GFO), PO4 verwijderen door adsorptie. Gebruiken i.c.m. een wervelbed filter voor optimaal resultaat. Voor gezonde koralen stuur op PO4: 0,02 - 0,08ppm
Adsorptie: 18.000mg PO4/Kg
Dosering: 50-100gr/100L
Start dosering: 50gr / 100L . Elke 2-4 weken vervangen (afhankelijk van het PO4 gehalte)

glennf

October 01, 2016, 01:54:24 am #1 Last Edit: October 01, 2016, 12:47:59 pm by glennf
PhosRem is een zeer effectief, op ijzerhydroxide gebaseerde, fosfaat(PO4) verwijderaar. Het verwijdert permanent arsenicum, fosfaten en silicaten uit zoet- en zeewater. Eenmaal opgenomen schadelijke stoffen worden niet meer afgegeven.

Gebruiksaanwijzig:
- Voor een optimaal resultaat het ijzer granulaat in een wervelbed filter plaatsen.
- 50-100gr per 100L toepassen (Afhankelijk van het fosfaat gehalte)
- Na plaatsing in wervelbed met osmose water spoelen tot deze helder is.

opmerking:
De aanbevolen hoeveelheid is een richtlijn.
De snelheid van reduceren en de werkzame periode is afhankelijk van:
- De doorstroomsnelheid van het filter.
- De toegepaste hoeveelheid ijzer oxide granulaat.
- De hoogte van het fosfaat gehalte.
- De periode waarover er een verhoogd fosfaat aanwezig was.

Fosfaat dient wekelijks gemeten te worden. Indien het fosfaat gehalte merkbaar stijgt, is het ijzer granulaat verzadigd en dient deze vervangen te worden.
Nooit alle fosfaat verwijderen, omdat koralen dit ook opnemen en nitraat  ongecontroleerd kan stijgen. Aanbevolen fosfaat gehalte 0,02 - 0,08ppm.

glennf

October 04, 2016, 10:38:49 am #2 Last Edit: October 08, 2016, 09:10:56 pm by admin
De toepassing van PhosRem is binnen DSR normaliter niet nodig.
Fe+ kan in de meeste gevallen bij dagelijkse dosering PO4 prima onder controle houden.

Er zijn echter (extreme) situaties waarbij het toepassen van Fe+ niet toereikend of onwenselijk kan zijn:
Dit zijn o.a.:
- Bij een extreem hoge PO4 gehalte > 0,36ppm
- Bij constante hoge aanvoer PO4 (door te veel voeren)
- Bij een lange period met hoge PO4 gehalte, waardoor deze in het steen opgeslagen zit.
- Bij over doseren PO4+
- Bij een optelsom van bovenstaande punten
- Bij het houden van dieren waarvan bekend zijn dat die (zeer) gevoelig zijn voor ijzer/koolstof (over)doseren. Dit zijn o.a. doopvont schelpen en Zebrasoma dokters.
- Bij het inbrengen van nieuwe gevoelige vissen, waarbij er meer gevoerd zal worden.
- indien er al veelvuldig gebruik wordt gemaakt van andere koolstofbronnen zoals bij een DymicoNPS systemen waarbij er extreem veel gevoerd wordt

in zulke gevallen biedt PhosRem een (tijdelijke) oplossing bovenop de Fe+ doseringen.

admin

October 04, 2016, 12:57:53 pm #3 Last Edit: October 09, 2016, 02:00:03 pm by glennf
Dit is een kant en klare fosfaat reactor waarvan de doorstroom eventueel afgesteld kan worden.
Op de foto zit er 200gram PhosRem, maar kan eventueel gevuld worden tot max.400gram.
Het wervelen hoef maar minimaal. Hoe meer werveling, hoe meer slijtage aan het materiaal. Het gesleten medium kan door toepassing van een  powerfilter uit het systeem verwijderd worden.

Het kan eventueel ook zonder wervelen. Net als met elk ander granulaat, wordt het iets minder effectief. Daarentegen gaat het ook langer mee.
Als je eens in de zoveel tijd het medium omroert/omwoelt voorkom je verstopping, kanaalvorming en bacterie aanslag, waardoor het medium beter contact krijgt met het PO4 houdende water.

Het is belangrijk dat steeds vers PO4 houdende water onbelemmerd langs de korrels stroom en contact maakt met het ijzer granulaat zelf.
Hoe hoge het media geplaatst wordt, hoe meer kans op slijtage van de media bij wervelen.


Hier een filmpje met 400gram.
https://youtu.be/ohSHLkXS6kk
Meer dat dit mag het zeker niet gaan wervelen.
Slijt het media, dan kan de doorstroom verminderd worden.
Het gesleten medium kan door toepassing van een  powerfilter uit het systeem verwijderd worden.

Happy Reefing, GlennF

glennf

#phosrem #DSRGFO #ijzergranulaat

Het gebruik van phosrem werkt anders dan vloeibaar Fe+ doseren.
Je verwijderd dan per batch en dat zal met horten en stoten gaan. Het is daarom in DSR een noodingreep bij extreme situaties.

Hoe vaak moet je phosrem dan vervangen?
Dat hang af van:
het fosfaat gehalte,
hoe lang het al erin zit
Hoeveel er gevoerd wordt

Om het te verlagen vanaf een hoog gehalt zal je (tijdelijk) meer granulaat moeten gebruiken, dan wanneer je het stabiel wilt houden.

In principe zal vanuit een hoog gehalte de oppervlakte van de granulaten direct PO4 opnemen en het intrekken zal in een vertraagd tempo gaan.

Een betere techniek is dan om de paar dagen 10-20% granulaat toe te voegen. Dan zal de nieuwe granulaat direct werken en de oude langzaam opnemen. Dit doe je tot je waarde lager wordt of stabiel blijft.

Het vervangen van de reactorinhoud doe je als het fosfaat gehalte neigt te gaan stijgen.
Dan kan met 1-3weken zijn.( geheel afhankelijk van bovengenoemde situaties.)

Altijd actief kool gebruiken in combinatie van een ijzer granulaat., anders verkleurd het water en zal
ijzer meetbaar blijven!