• Welcome to DSR Reefing - Reference forum for the DSR Method.. Please login or sign up.
 
August 06, 2020, 05:29:57 pm

News:

Unlogical names will be denied acces. Check your mail/spambox!


DSR Fe+ (Phosphate Remover)

Started by glennf, June 28, 2014, 01:10:58 am

Previous topic - Next topic

glennf

June 28, 2014, 01:10:58 am Last Edit: October 20, 2018, 06:59:44 pm by glennf
ENG

DSR Fe+ is a Iron based Liquid Phosphate remover
It removes PO4 by precipitation with Iron which get skimmed off and it's also being filtered by the power filter ( pump with filterwool used in DSR). Providing the reef had enough streaming pump it will not settle in your gravel any more  or less  that any dirt particle.

Read this:
http://dsrreefing.nl/forum/index.php?topic=81.msg365#msg365


==============================

NL

DSR Fe+ word gebruikt als een Fosfaat verwijderaar ( de werking als spore element is verwaarloosbaar)

het actieve ijzer in DSR Fe+ bind zich met Fosfaat en slaat neer. Het neerslag kan zich uiten in een lichte waas in het water die weer gefilterd of afgeschuimd  zal worden. Dit is te herkennen aan de roest bruine  drab en het zwarte water in de afschuimer.
Vanwege de lichte waas kan Fe  het best 's nachts omstreek 23:00u toegediend worden.

Fosfaat kan het best gestuurd worden op en niveau tussen 0,04ppm en 0,08ppm
Lager dan 0,02ppm veroorzaakt het bleking van koraal. Hoger dan 0,12ppm zal bruine koralen en op trekkende weefsel verlies opleveren. Bij zeer gevoelige acropora's kan het weefsel zelf spontaan loslaten.

tot 0,24ppm kan worden volstaan met een dagelijkse dosering van 0,15ppm Fe+ per dag
boven de 0,36ppm  zal moeten worden uitgegaan van een 2x daags dosering van 0,15ppm Fe+ per dag (12uurs interval)

Het chelaat deel in het Fe+ ijzer supplement werk tevens al koolstof bron en verlaagd als zodanig ook nitraat en fosfaat . Iets om wel bij stil te staan. Hierdoor kan het mogelijk zijn dat ook nitraat toegediend moet worden om het nitraat stabiel op 1-2,5ppm te behouden.

waarschuwing voor gevoelige dieren:
Sommige dokters, keizers, koraal vlinders en tridacna soorten zijn zeer gevoelig voor het doseren van ijzer. Dus let daarbij extra op als je Fe+ doseert en bouw de dosering langzaam op.
Maximaal 0,15ppm in een keer doseren en de gemeten waarde mag nooit de 0,25ppm overschrijden.  Fe+ is na 4-8 uur voor de grootste gedeelte niet meer meetbaar. Wens je de dosering te controleren, dan kan dit na 20 minuten gemeten worden. Zorg dat je afschuimer goed werkt, want er ontstaat een bruine roestige drab wat je ijzer met gebonden fosfaat afvoert.
Aangezien ijzer met diverse elementen (waaronder PO4) reageert, is het normaliter niet haalbaar om dit niveau continu op peil te houden. 
Het hoofd doel van ijzer meten is om te voorkomen dat ijzer zich niet opbouwt tot een schadelijk niveau.
Eenmaal vastgesteld dat het niet het geval is kan de meet interval verminder worden, hoe lager het fosfaat hoe groter de kans op opbouw van het ijzer gehalte.

Fosfaat word opgenomen in het gesteente, hoe langer het erin zit en hoe hoger het gehalte , hoe meer fosfaat er gebonden is. Dit werkt als een buffer. Als het fosfaat uit het water verwijderd word zal het fosfaat uit het gesteende lekken, daarom zal het eenmalig verwijderen van fosfaat geen effectief resultaat opleveren. Door eerst het overschot in het water te verwijderen met de initiele doseringen, zal dat ook op den duur bij aanhouden Fe+ dosering het lekkende fosfaat gebonden en afgeschuimd worden. Door het dagelijks en geleidelijk doseren ontstaat vanaf het begin al een aflopend lijn van het fosfaat.
Het voordeel van een vloeibare  fosfaat verwijderaar is dat de dosering constant en stuurbaar zijn. Bij vaste verwijderaars  raak de media sneller verzadigd naarmate het PO4 niveau hoger is.  Dit moet je dat goed in de gaten houden anders loop de waarde weer op.
Vanwege de buffer werking kan het fosfaat heel lang hoog meten, om dat ineens door te schieten naar onmeetbaar laag.
het kan ook  nul meten en een paar dagen later weer  te hoog meten. Hier moet men wel bij stilstaan

Het beste is de dosering op te bouwen van 20/40/60/80 naar 100%.
dag1 = 0,03ppm
dag2= 0,06ppm
dag3= 0,09ppm
dag4= 0,12ppm
dag5= 0,15ppm max. dosering/dag

Versneld opbouwen dosering (bij extreem hoge PO4, > 0,64ppm)
Indien je met een fosfaat probleem zit kan je versneld opbouwen met doseringen per 12 uren: dag1=(20+20), Dag2=(40+40), dag3=(60+40), Dag4=(80+20), vanaf Dag5=100%.
dag1 = 0,03ppm, na 12 uur een volgende 0,03ppm
dag2 = 0,06ppm, na 12 uur een volgende 0,06ppm
dag3 = 0,09ppm, na 12 uur een volgende 0,06ppm
dag4 = 0,12ppm, na 12 uur een volgende 0,03ppm
dag5 = 0,15ppm max. dosering /dag ,  Deze mag om de 12 uur gedoseerd worden.
Wanneer het fosfaat eenmaal begint te dalen en onder de 0,08ppm komt, de dubbel dosering naar een enkele dosering brengen.

Ik prefereer in de nacht te doseren, vanwege de eventueel zichtbare waas.

Het omzetten van PPM naar milliliter doe je met de DSR calculator.
(Hier te downloaden http://dsrreefing.nl/forum/index.php?topic=385.0)
Daarvoor vul je de inhoud van de bak in, zet je gemeten ijzer waarde op 0ppm en target waarde op de gewenst doseringen. ( of je zet de target op 0,15ppm (100%) en reken van 100% terug naar de andere procentages)
Bij de calculator versie v141122nib of later, wordt de target waarde bepaald aan de hand van de gemeten fosfaat waarde. Bij hoog fosfaat is dit 0,15ppm (je gebruik Fe+ om fosfaat te verlagen) en bij laag fosfaat is dit 0,02ppm (je gebruik Fe trace als spore element)
-------------------------------------------------------------------

Example how to calculate maximum iron dose for a 300L aquarium  (ppm to ml)
Voorbeeld van hoe je de maximale ijzer  dosering van een 300L aquarium bepaald  (van ppm naar ml)


glennf

June 28, 2014, 02:14:42 pm #1 Last Edit: February 10, 2017, 08:23:45 am by admin


De keus tussen Fe+ en FeTrace:

Als je worstelt met en hoog PO4  en continue boven de 0,15ppm Fe moet doseren dan is Fe+ de aangewezen  middel.

Als je worstelt met en laag PO4  en continue PO4 moet doseren dan is FeTrace de aangewezen  middel.

De hysteresis van een aquarium is in weken niet in dagen of uren.
Dus geeft het middel tijd om door te werken.

glennf

January 02, 2015, 01:51:15 pm #2 Last Edit: January 12, 2015, 08:08:28 pm by glennf
ENG:
When your PO4 is extremely high (>0,2ppm)  it's possible to lower this faster by dosing Fe+ 2-3 times a day, each time applying 0,15ppm. Especially when setting up a new tank, with no animals introduced yet, it can be very useful.
There is no need for gradually building up to the maximum dosing. The dosing should be done in 8/12 hours intervals.
The only thing that need to be done is, use the Sera Fe test  to monitor the Fe level not to  cross above 0,25ppm.

NL:
Indien je een erg hoog fosfaat heb (>0,2ppm) en dit snel wenst te bestrijden. Kan je ervoor kiezen direct 2-3x per dag 0,15ppm Fe+ toe te dienen.
Vooral in de opstart en wanneer er nog geen dieren in de bak zitten kan dat praktisch zijn.
De dosering hoeft niet geleidelijk opgebouwd te worden en er mag in één keer 0,15ppm worden toegediend. Het toediene kan in intervallen van 8-12 uren. Wel dient er met de Sera Fe test regelmatig gecontroleerd worden dat de Fe gehalte niet boven de 0,25ppm komt.

greetings, GlennF


glennf

February 14, 2015, 04:45:25 pm #3 Last Edit: March 04, 2015, 11:04:52 am by glennf
Lees altijd de gebruiksaanwijzing en gebruik de DSR calculator. Beide staan op www.dsrreefing.nl/forum
DSR supplementen zijn maximaal geconcentreerd en het gebruiken hiervan, zonder zich in te lezen en gebruik te maken van de DSR calculator is niet aan te raden !

waarschuwing voor gevoelige dieren: (herhaling)
- Sommige dokters, keizers, koraal vlinders en tridacna soorten zijn zeer gevoelig voor het (over) doseren van ijzer.
- Dus let daarbij extra op als je Fe+ doseert en bouw de dosering langzaam op.
- Maximaal 0,15ppm in een keer doseren en de gemeten waarde mag nooit de 0,25ppm overschrijden.
- Het hoofd doel van ijzer meten is om te voorkomen dat ijzer zich niet opbouwt tot een schadelijk niveau.
- Overdoseren is gevaarlijk en bijna altijd dodelijk !

Het inbrengen van nieuwe vissen waar er een maximaal aan ijzer dosering plaatst vind,  is niet aan te raden om 2 redenen:
- Je kampt met een lopende fosfaat probleem en hierdoor kan het fosfaat alleen maar verder oplopen.
- de nieuwe vissen zijn relatief gestressed en mogelijk verzwakt van de lange transport, daardoor "mogelijk" ook vatbaarder voor een "volle dosering" ijzer zonder gewenning hieraan.

Note:
indien u een maximale dosering aan Fe+ toepast, dient u dit bij het inbrengen van nieuwe vissen weer tijdelijk vanaf 20% weer op te bouwen
Het opbouwen van de dosering is bedoeld om te bepalen of het dierenstand gevoelig is voor ijzer doseringen. Indien de dieren reeds bekend zijn met de maximale dosering, kan dit direct worden toegepast zonder de opbouw periode.

Bent u zelf niet zo secuur met het doseren, dan kunt u het best kiezen om het fosfaat te verlagen met Ijzer granulaat in een wervelbeld filter.

Indien je fosfaat lager is dan 0,04ppm  (mag al vanaf 0,08ppm), is het toepassen van Fe trace als spore element (0,02ppm/d) een betere optie. http://dsrreefing.nl/forum/index.php?topic=407.0

glennf

March 04, 2015, 10:58:02 am #4 Last Edit: August 05, 2015, 09:21:22 am by glennf
De tijd spanne voor fosfaat verlagen is geheel afhankelijk van de omstandigheden en er moet altijd gezocht worden naar de bron van het probleem.

Vaak is er al direct (10-30min)  na doseren van ijzer een zichtbare/meetbare daling, maar  doordat fosfaat wordt ook opgenomen in het substraat lekt dit weer eruit, waardoor het de volgende dag het weer gewoon hoger is.

Het structureel verlagen van fosfaat is geheel afhankelijk van hoe lang en hoe hoog het gestaan heeft. Alles wat ooit opgenomen is, moet er weer uit (de zogenaamde buffer werking).  Dat kan weken, of soms maanden duren. Geduld is de sleutel to succes.

Indien je na 4 weken dagelijks Fe+ doseren geen meetbaar/zichtbaar resultaat ziet, dan deze topic nalopen.

http://dsrreefing.nl/forum/index.php?topic=377.msg761.msg#761

greetings, GlennF

glennf

June 08, 2015, 01:02:53 am #5 Last Edit: October 08, 2015, 03:02:47 pm by glennf
ENG

Iron (Fe) is a fertilizer. The dosing of Iron(Fe) combined with high nutrients (PO4 and NO3) are a perfect recipe for algae growth. Which algea grows best depend on the (un)balance between these 3 product.
avoid Dosing PO4+/NO3+ in a system that has just been setup (with very little consumers), this will only fuel algae growth.

The best way to cope with unwanted algae growth is to apply a cleaning crew consisting of:
Percon gibensis Crab, Sea urchins, Mexican Turbo snails or`Hermit Crabs, Seahare, Surgeon Fishes.NL
Ijzer (Fe) is een meststof. Het doseren van Ijzer (Fe) gecombineerd met verhoogde (PO4 en NO3) zijn het perfecte recept voor algengroei. Welke algen het best groeien wordt bepaald door de (on)balans tussen deze 3 waarden.
Het toedienen van PO4+/NO3+ in een net opgestart systeem, of systeem met een lage bezetting aan verbruikers is af te raden en kan zelfs leiden tot onproportioneel algengroei.


De beste manier om ongewenste algen te bestrijden is het inzetten van natuurlijke bestrijders zoals:
Pecon gibensis krab, zee egels,Mexicaanse turbo slakken of Hermiet kreeften, Zeehaas, Dokters vissen.

glennf

July 25, 2015, 12:52:19 am #6 Last Edit: July 25, 2015, 03:56:58 am by glennf
Hoe te handelen bij een zware  ijzer overdosering
te herkennen aan geel water die overgaat in een onmiskenbare witte waas met verlichting aan.

DSR calculator zal nooit een hogere dosering dan 0,15 adviseren !

Mocht er om een bepaalde reden een overdosering van Fe+ Fe trace zijn gedaan.  b.v. boven de 1PPM
dient met de volgende actie te ondernemen:
- De verlichting direct uitzetten en eventueel de bak van direct invallend licht afschermen, zodanig dat er geen fotosynthese kan geschieden. Laat de verlichting minimaal 1 etmaal uit.
- indien mogelijk  direct de zebrasoma en andere gevoelige soorten verwijderd en elders plaatsen voor minimaal 24 uur, of totdat het ijzer gehalte binnen norm is en de waas verdwenen is.
- een wissel is  alleen zinvol als je de mogelijkheid heb minimaal 50% te wisselen.
- Bij grotere systeem is dit niet mogelijk, dus afwachten tot het ijzer gehalte gedaald is en verlichting 2 dagen uitzetten is een goede optie. Meestal is het ijzer gehalte na 6 uren al gehalveerd en na 24 uur meet je nog maar amper 0,15ppm.
- Hou de komende weken je PH goed in de gaten. indien deze laag is/blijft kan je de KH met PH+ gaan aansturen (i.p.v. KH+)
Doopvonten tijdelijk een week of langer elders onderbrengen.

de fase met zware witte waas/mist is het gevaarlijkste voor de gevoelige zebrasoma soorten
mocht er additionele info bekend zijn,  stel ik het zeer op prijs dat deze hier of via Pb gedeeld wordt.
met DSR beoog ik een open en eerlijke dialoog om de hobby te verbeteren voor de hobbyisten.

glennf

indien het gemeten fosfaat waarde hoger is dan de gewenste waarde,  wordt in de laatste versie van de DSR calculator de maximale advies ijzer dosering automatisch verhoogd naar 0,15ppm.
Dit is een maximaal enkel te doseren waarde om fosfaat te verwijderen.
HET IS DUS GEEN STEEFWAARDE!

- Het hoofd doel van ijzer meten is om te voorkomen dat ijzer zich niet opbouwt tot een schadelijk niveau.

admin

Restyling 2016
Verkrijgbaar in: 100/250/550/1100/5000mlHappy Reefing, GlennF.

admin

July 09, 2016, 09:44:07 am #9 Last Edit: July 09, 2016, 09:50:24 am by admin
Een tip:
je kan de dosering ook via een doseerpomp laten lopen en de totale dosering door 6 delen.
Ik heb gemerkt dat het meermaal doseren per dag effectiever werkt, dan 1x de hele dosis.
Daarnaast kan je ook de maximale dosis per dag iets oprekken.  Tot 150% is het nog prima te doen.

Blijft wel een powerfilter en goede stroming gebruiken om te voorkomen dat je door "intensief gebruik"  op den duur neerslag in je bodem krijgt.
Het gebruiken van de "halve methode" kan problemen met zich meebrengen. b.v. cyano en/of een  bodem met bruine smurrie.
Zover mag het nooit komen want de powerfilter voorkomt dat !


Happy Reefing, GlennF.

admin

Fe+ doet hetzelfde als GFO  (zoals rowaphos).  Bij een zeer hoge of langdurige PO4 probleem kan Fe+ ook gecombineerd worden met en GFO.

Happy Reefing, GlennF.

glennf

August 01, 2016, 08:47:01 pm #11 Last Edit: September 11, 2016, 11:25:40 am by admin
Fe+ - Phosphate Remover.

ENG:
Iron based liquid PO4 remover. Removes PO4 by precipitation and skimming. Watch animal behaviour when increase dosing. Do not overdose.
Maximum dosing: 0,75ml/100l = 0,15ppm
Start dosing: 0,15ml/100l (= 0,03ppm) (increase with same step for 5 days to reach maximum)

NL:
Vloeibare PO4 verwijderaar. Verwijdert PO4 door neerslag met ijzer en afschuiming. Let op het gedrag van de dieren bij  het verhogen van de dosering. Niet over doseren. 
Maximum dosering: 0,75ml/100l
Start dosering: 0,15ml/100l (= 0,03ppm) ( dosering 5 dagen stapsgewijs verhogen tot de maximale dosering)Seahorse078

Beste mede dsr reef genoten,

Door middel van het toevoegen van de Carbon/vs heb ik het te hoge fosfaatgehalte (0,11)
geleidelijk gedurende 1 maand volgens schema omlaag kunnen krijgen.
Echter is deze nu onmeetbaar geworden.
Nu is mijn vraag :
Hoe kan ik deze het beste naar 0,02/0,03 sturen?

Cheers,
Sven.

admin

Quote from: admin on September 24, 2016, 02:07:13 pm
http://dsrreefing.nl/forum/index.php?topic=23.msg2322.msg#2322


Happy Reefing, GlennF

CarbonVS verlaagd voornamelijk nitraat.
Een veilige waarden voor po4 is tussen de 0,03 - 0,08 ppm
Quote from: Seahorse078 on February 01, 2017, 11:01:41 am
Beste mede dsr reef genoten,

Door middel van het toevoegen van de Carbon/vs heb ik het te hoge fosfaatgehalte (0,11)
geleidelijk gedurende 1 maand volgens schema omlaag kunnen krijgen.
Echter is deze nu onmeetbaar geworden.
Nu is mijn vraag :
Hoe kan ik deze het beste naar 0,02/0,03 sturen?

Cheers,
Sven.Happy Reefing.