DSR Reefing

        Reefing the right way!


 
                                                                                                 .
                                                                                                 .
Welcome to the DSR Reefing Website!

DSR stands for "Dutch Synthetic Reefing". This is a way of keeping a mixed reef aquarium successful without waterchanges. The DSR Method was developed by myself "GlennF" as a problem solving tool for my own 1500 liter mixed reef aquarium. No water changes and controlling essential water parameters are the basics of the DSR Method.


Business Company
Battle Cyano

last edit: 24nov2013

ENG

How I battle any Cyano without medications and additions:
1- wait untill the Cyano outburst is on it’s daily peak .
2- lights out!
3-Siphon out all purple/green slime and visible detritus.
4- Apply a strong power filter in the tank! (1500-3000 l/h.)
5- use a extra pump  ~ 1000 l/h to stir up all dirtin the sand and on the LR. You can also use a brush for stubborn spots.
6- wait until the water has cleared filtered by the power filter, then stir  it all up again. All debris will be absorbed by the filter wool on the power filter. If necessary replace the filter wool .
As the filter wool become dirtier it will remove smaller particles, so do not exchange it too soon. New filter wool must always be rinse with hot water, otherwise your skimmer will go wild.
8- in the following days it is prefered to reduce the lighting time or intensity to minimize the development of slime. Continue to use the power filter and siphon the places where slime is being produced. Then lights off again and stir up all detritus again for the power filter to pick up the dirt.
If there is  purple slime on the filter wool clean it directly. This is already clogged and does more harm by spreading everything around again.
9- if slime stays away you can slowly increase the lighting to desired length and strength again.
Before you  start with all this procedure measure your phosphate and monitor it the days after. If the phosphate level rises shockingly using a phosphate remover.

Never remove all phosphate and nitrate out of your system, you need some for your corals and your balance.

 


 

NL

Hoe bestrijd ik eventuele flap zonder medicijnen en toevoegingen:
1- Wacht met Paarse laag afzuigen op de piek van de dag. (Wanneer het 't meest voorkomt)
2- Lichten uit !
3- Alle paarse slijm en zichtbare troep afzuigen.
4- sterke powerfilter in de bak ! (1500-3000 liter.)
5- met een extra pompje ~1000 liter/u alles tussen de koralen en stenen schoonblazen eventueel geholpen door een kwastje/ penseel.
6- wachten tot het water weer helder is gefilterd door de powerfilter, dan weer al het bezinkelsel en zand omwoelen. Ook dit zal worden opgenomen door de watten de de filter. Indien nodig de watten tussentijds vervangen.
Naarmate de watten vuiler wordt zal het beter fijnstof verwijderen, dus niet te snel vernieuwen. Nieuwe watten altijd met heet water uitspoelen, anders gaat je afschuimer uit z'n dak.
8- De dagen daarop de verlichtingstijd of intensiteit verminderen om de flap te minimaliseren. Wel gebruik blijven maken van de powerfilter en steeds de plekken afzuigen waar het nog zichbaar is. Dan weer lichten uit en omroeren om alle detritus op te laten opdwarrelen.
Als er een paarse slijm onstaat op de watten vande powerfilter direct reinigen. Deze is dan al verstopt en doet meer slecht dan goed, door alles weer rond te blazen.
9- als het flap niet terug komt kan je langzaam de verlichting weer opschroeven naar gewenste lengte en stertkte.
meet voor je begint met dit alles je fosfaat en daags daarna. Als het fosfaat schrikbarend stijgt fosfaat verwijderaar inzetten.

Nooit alle fosfaat en nitraat uit je systeem verwijderen, je heb wat nodig voor je koralen en je balans.