DSR Reefing

        Reefing the right way!


 
                                                                                                 .
                                                                                                 .
Welcome to the DSR Reefing Website!

DSR stands for "Dutch Synthetic Reefing". This is a way of keeping a mixed reef aquarium successful without waterchanges. The DSR Method was developed by myself "GlennF" as a problem solving tool for my own 1500 liter mixed reef aquarium. No water changes and controlling essential water parameters are the basics of the DSR Method.


Business Company
Lower Phosphate with Iron(Fe)

last edit: 11nov2013

ENG

How to lower Phosphate?
Phosphate can be lowered by several commercial adds which contains Aluminum or Iron Oxide (GFO). Both are substrate which must be placed in a bedfilter. (with the water streaming up).
in this tube water pas through the media exchanging  one
PO43-  with three OH1-  ions.

I use Iron Citrate to control phosphate because it work instantly in the water column. No need to pass through the reactor (tube) to exchange PO4 anymore.
The Iron solution contains Iron(II/III)Hydoxide:
The Fe(OH)3 wil exchange his
OH1-  ion with  PO43- , 3x OH1-  released 1x PO43- ion is being absorbed.
Fe(OH)3 + PO43- => FePO4 + 3OH1-
FePO4 is precipitated and will be skimmed off, or  filtered out by the power filters i use. It can be recognized by de rust (orange)  color in the filter wool and in the skimmer.
Sometimes the Precipitation can be recognized by a haze,  which stay for about 2-4 hours.
When using Iron Citrate never dose over 0,15ppm at one time( measurable 30 minute after dosing). Iron measurement will half within 6 hours and after 24 hour less than 0,02ppm is measured. Use the DSR Calculator to calculate the dose.

Some Tang’s,  Butterfly’s,  angelfish and Tridacna clams can be extremely sensitive for high doses of iron. For this reason you need to explore the level which they accept carefully. They seem to adapt after a time.

I recommend to start with:
day1 = 0,03ppm  
day2= 0,06ppm 
day3= 0,09ppm 
day4= 0,12ppm 
day5= 0,15ppm max. dosing/day

for a faster dosing schedule (very high PO4, > 0,64ppm)
day1 = 0,03ppm, after 12 hours another 0,03ppm
day2 = 0,06ppm, after 12 hours another 0,06ppm
day3 = 0,09ppm, after 12 hours 0,06ppm
day4 = 0,12ppm, after 12 hours 0,03ppm
day5 = 0,15ppm max. dosing /day

To  translate ppm to ml for you tank, use the DSR Calculator.
Fill in the volume,  iron measures value 0ppm (0%), taget value 0,15ppm (100%) (or any other target value you wish).

At all time carefully watch the fish behavior.

To use Iron as trace element only, dose <0,05ppm to the aquarium one to twice a week. (watch your phosphate not to drop below 0,02ppm)


 

NL:

Doel ijzer dosering:

In DSR gebruik ik ijzer chelaat voor 2 doelen om fosfaat te verlagen en mijn ijzer op peil te houden.
momenteel doseer ik ~0,07ppm (~5,1ml per dag op 1500L) met als hoofddoel het ijzer gehalte bijhouden en kleuring stimuleren. Bijzaak is nu dat het nog steeds werkt af fosfaat verlager. Met deze dosering meen ik een balans gevonden te hebben voor mijn bak. waarbij mijn fosfaat op een gewenste peil blijft en ik toch ijzer als supplement doseert.

Dus bij hogere fosfaat doseer ik meer ijzer om primair fosfaat te verlagen, is fosfaat binnen marge dan ga ik lager doseren om dit peil te hanteren en is ijzer toevoegen het hoofdoel.
Het streven is te sturen op een fosfaat van 0,04-0,08ppm. mocht het niveau te laag worden. hou ik de dosering ijzer chelaat stabiel en doseert het ontbrekende dosis fosfaat erbij. Mocht ik steeds langere tijd fosfaat blijven toedienen dan verlaag ik de dosis ijzerchelaat met 50% en kijk van daaruit weer verder, totdat ik een minimale dosis ijzerchelaat doseert, omdat ik ijzer als spore element wil blijven behouden.

Hier doseer ik dus ijzerchelaat die fosfaat verlaagd , maar aan de andere kant moet ik fosfaat bijdoseren om fosfaat op peil te houden. Bovenstaande verhaal moet verduidelijken waarom.

het chelaat deel in het ijzer supplement werk tevens al koolstof bron en verlaagd als zodanig ook nitraat en fosfaat . Iets om wel ff bij stil te staan. Hierdoor kan het mogelijk zijn dat je ook nitraat moet bij doseren om de gewenste waarde van 1-2,5ppm te behouden.

Toedienen Ijzer:
Sommige dokters, keizers, koraal vlinders en tridacna soorten zijn zeer gevoelig voor het doseren van ijzer. Dus let daarbij extra op als je ijzer doseer en bouw de dosering langzaam op. 
Maximaal 0,15ppm in een keer doseren en de gemeten waarde mag nooit de 0,25ppm overschrijden. Er kan een witte waas ontstaan die na 4-6 uur verdwijnt, daarom bij voorkeur in de nacht doseren. Het ijzer is na 4-8 uur voor de grootse gedeelte uit gereageerd. Zorg dat je afschuimer goed werkt, er ontstaat een bruine roestige drab, dat is je neerslag ijzer met fosfaat gebonden. 

Het beste is de dosering op te bouwen van 20/40/60/80 naar 100%. 
dag1 = 0,03ppm 
dag2= 0,06ppm 
dag3= 0,09ppm 
dag4= 0,12ppm 
dag5= 0,15ppm max. dosering/dag

Versneld opbouwen dosering (bij extreem hoge PO4, > 0,64ppm)
Indien je met een fosfaat probleem zit kan je versneld opbouwen met doseringen per 12 uren: dag1=(20+20), Dag2=(40+40), dag3=(60+40), Dag4=(80+20), vanaf Dag5=100%.
dag1 = 0,03ppm, na 12 uur een volgende 0,03ppm
dag2 = 0,06ppm, na 12 uur een volgende 0,06ppm
dag3 = 0,09ppm, na 12 uur een volgende 0,06ppm
dag4 = 0,12ppm, na 12 uur een volgende 0,03ppm
dag5 = 0,15ppm max. dosering /dag

Het omzetten van PPM naar milliliter doe je met de DSR calculator.
Daarvoor vul je de inhoud van de bak in, zet je gemeten ijzer waarde op 0ppm en target waarde op de gewenst doseringen. ( of je zet de target op 0,15ppm (100%) en reken van 100% terug naar de andere procentages) 


Let vooral op het gedrag van de vissen en de lagere dieren.
Om ijzer uitsluitend als spore element te gebruiken, doseer één of meermaals per week <0,05ppm aan het aquarium . Let daarbij op dat het fosfaat niet onder de 0,02ppm komt.