DSR Reefing

        Reefing the right way!


 
                                                                                                 .
                                                                                                 .
Welcome to the DSR Reefing Website!

DSR stands for "Dutch Synthetic Reefing". This is a way of keeping a mixed reef aquarium successful without waterchanges. The DSR Method was developed by myself "GlennF" as a problem solving tool for my own 1500 liter mixed reef aquarium. No water changes and controlling essential water parameters are the basics of the DSR Method.


Business Company
Start dosing with DSR

last edit: 1dec2013

ENG

How to start with DSR and how to determine daily consumption
At first you need all the desired testkits and supplements, than you are ready to go.
1- you do a initial measurement of all desired parameters
2- than type in all measured parameter into the "measured" column of the DSR Calculator (check the "volume" and "Correction" function)
3- type in your desired "Target" levels.
4- than top up the levels  with the advised amount of minerals/solutions.
5- now your water is "perfect".
6- after 4 days you measure again and repeat step 2-5 .
7- all correction made at step 6 can be devided by 4. This is you "temporary" daily consumption and can be dosed daily to keep up the levels.
8- after 7 days repeat step 1-5 again, but now divided by 7. This is your "additional" daily consumption. This is on top of the daily dose you were already doing at step 7. So for total daily dosing you need to add temporary + addition dosing together.
9- repeat step 8 from now on to adjust the daily consumption for any period of time you choose your measure interval.

 

My advised measure intervals:
Weekly: KH, Ca, PO4  (and any parameter that need mayor correction at any measurement)
Every 2/3/4 weeks: any parameter which has been stable for a while or more measurement  on a row. The length of the interval depend on how long this had been steady, but no longer than 4 weeks.


 

NL

Het beginnen met DSR en het bepalen van 't dagelijks verbruik:

Ten eerste heb je de gewenste test setjes en de supplementen nodig, dan kan je van start.
1- doe a initiele meting van alle gewenste waarden.
2- type deze in in de "gemeten" kolom van de DSR Calculator (controller de "volume" and "Correctie" functie.
3- type je gewenste "Target" waarden in.
4- vul de waarden aan met de geadviseerde hoeveelheden van de stoffen en oplossingen.
5- nu zijn je waarden "perfect".
6- na 4 dagen doe je weer een meting en herhaal stappen 2-5. 
7- alle correcties gedaan bij stap 6 kunnen gedeeld worden door 4. Dit is het "tijdelijke" dag verbruik en kan dagelijks gedoseerd worden om het niveau stabiel te houden.
8- na 7 dagen herhaal je stappen 2-5, maar nu deel je het door 7. Dit is je "additionele"  dag verbruik  en komt boven op de reeds gedoeseerde  dag verbruik bepaald bij stap 7. (bij additioneel verbruik word ervan uitgegaan dat je reeds dagelijks corrigeerd met het bepaald "tijdelijk" verbruik bij 7) . Dus de totale dosering is een optelsom van het tijdelijke + additionele dosering.
9- herhaal stap 8 vanaf heden om het dag verbruik steeds bij te stellen voor elk nader te bepalen meet interval.

 

mijn advies meet intervallen:
Wekelijks: KH, Ca, PO4  (en alle waarden die sterk afwijken bij elke meting)
elke 2/3/4 weken: alle waarde die al geruime tijd redelijk stabiel blijven bij achtereen volgende metingen. De lengte van de interval word mede bepaal hoe lang dit reeds stabiel is, maar nooit langer dan 4 weken.